Havasi Duo dalszövegek (1346 db):

(sokadik) bordal

13 ezüstpityke

1848-dik évben

3 véka...

A babám kertjében video

A Balaton széles nagyon

A bátai bíró lánya

A bogácsi kislányok

A bolhási kertek alatt video

A borostyán

A borostyán apró kéket virágzik video

A búzamezőbe

A ceglédi vasútállomáson

A cigányoké (Szilágyság) video

A citromfa

A csikósok, a gulyások video

A csitári hegyek alatt video

A csizmámra sárga patkót veretek

A darai kertek alatt

A debreceni bírónak

A faluban végigmenni nem merek

A farsangi napokban

A fényes nap immár lenyugoda (Petrás Mária) video

A gyimesi hegyek alatt

A gyimesi hegyek alján

A gyulai kert alatt, kert alatt

A halászi kislányoknak nincs párja

A halászi kocsma közepébe

A haza szeretet él szívünkban video

A hegyek közt lakom

A horgosi csárda

A jászsági bíró udvarában

A jesztelyi kocsmaajtó nyittá van

A jó bornak nem kell cégér

A jó lovas katonának video

A jó lovas katonának (II. változat)

A juhásznak jól van dolga video

A kakasdi zölderdőben

A kalászi keskeny árok,

A kanyargó nyárád mentén

A káplán úr... (széki csárdás)

A kapuba a szekér

A kassai szőlőhegyen

A koppányi hegyek alatt

A korondi halastó

A Kövesdi híres csárda video

A kövesdi templom tornya de magos

A ladányi...

A lédeci kőkeresztre szállott a rigó

A malomnak nincsen köve video

A mi falunk nem olyan híres

A mi házunk eleje

A miskolci kaszárnyának

A mohácsi legények

A nagy 'bődi dobogós kőhídnál ...

A Nagy utcán video

A nap leszáll video

A nap nyugodni tér video

A párjavesztett gerlice (Magyarfalu)

A patakot

A pilisi tiszta búza

A puszta tetején

A pünkösdi rózsa

A pünkösdi rózsa (Petrás Mária) video

A rákosi nagy híd alatt

A rátóti legények

A reguta ritkán iszik video

A Sári bíró lánya

A segítő baka

A szántói híres utca

A Szany városnak Ignác gödribe...

A szegedi csikós

A szegedi Csillag Fegyház

A szegedi dombtetőn

A szegedi halastó

A tavasz már nem csókolgat...

A tavaszi szép időnek

A Te két szemednek

A te rózsafádon sose termett rózsa

A toronyba tízet ütött az óra,

A tömlöcben

A Vargáék ablakja

A véneki faluba...

A Vidrócki híres nyája video

A zalai zöld erdőben

Ablak alatt sír az akác

Ablakidnál barna kislány (Mezőség, Buza) video

Ablakomba ablakomba video

ablakomba besütött a holdvilág video

Ablakomba besütött a holdvilág (széki lassú)

Ablakomba, ablakomba (cserkészszöveg)

Ablakomban

Ablakomból ahogy nézem

Add csak babám azt a babos kendődet

Addig megyek

Addig, babám, szerettelek

Addig, rózsám

Adjon Isten annak jót (Moldva) video

Adjon Isten...

Aj, sirass édesanyám

Aki a babáját video

Aki dudás akar lenni

Aki legény jöjjön velem

Aki nem tud jól búsulni

Aki szép lányt

Akinek a szívén bánat ül

Akinek most kedve nincs

Akkor szép az erdő

Akkor szép az erdö(vajdaszentiványi népdal)

Alcsony a rózsám háza,

Alig várom öste legyen

Áll a hajó

Áll egy ifjú nyírfa a réten.....

Állj meg kislány

Alma a fa alatt

Alma deres a lovam

Álom esett a szememre

Által mennék én a Tiszán ladikon... video

Által mennék én a Tiszán, nincs ladik

Általmegyek az óvári...

Amerre én járok

Amikor a magyar huszár...

Amikor az edesanyam

Amikor még gyermek voltam

Amióta te elmentél

Amoda el a pusztában video

Amott legel

Angyal Bandi

Annyi bánat a szűvemen

Anyám, édesanyám (Petrás Mária) video

Anyám,anyám édesanyám mondd

Apró fehér tolla van

Aradi Vár

Aradi vértanuk

Arany utcán

Aranykút, aranykút

Arató nóta

Áristomban de kemények az ágyak...

Árkolják a felsoloki temetőt

Árok,árok,de mély árok

Árpa is van

Arra alá (sárközi csárdás)

Arra alá, jaj, de vörös az ég alja

Arra kérem az én jó Istenemet

Arra kérem az én Jóistenemet video

Arról alól jönnek a zsandárok

Árva vagyok, árva

Árvacsalán csípte meg a kezemet

Asszony asszony

Asszonyok, asszonyok had'legyek társatok

Az a szép

Az akácfa most hullajtja fehérfürtös virágát

Az alföldi csárdában

Az árgyélus kismadár

Az asszony ha veszekszik

Az az ügyes magyar gyerek

Az én babám szőttes rokojája

Az én babámnak video

Az én rácsos kapum

Az én uram

Az erdélyi havasokon

Az hol én elmegyek...

Az őcsényi templom torony de magos

Az őcsényi teplom piros bádogos

Az őcsényi utca

Az öreg zsidónak

Az ürögi faluvégen

Azért jöttem ide karikázni

Azok közül való vagyok

Azt gondoltad video

Azt gondoltad régi babám video

Azt gondoltad, mindig így lesz

Azt kérdezik mi a bajom

Bak szólott a hal

Bakonyerdő barlangjában video

Balatoni legények

Balatonnak nincsen gerendája

Balatonnál

Ballada (Ahol én elmenek...) video

Ballagási dalok

Balogh Ádám nótája

Bánat bánat

Bárcsak engem

Barna kislány

Barna kislány hol van

Barna kislány hol van a te

Barna kislányha te tudnád

Báta vize

Be sok eső....

Bécs várában II.

Bécs várában sír a német I.

Bekecs alatt Nyárád tere video

Béres vagyok, béres

Béreslegény video

Beteg vagyok

Beteg vagyok , s a szerelem betegje ... video

Betyárgyerek, ha be megy az erdőbe,

Betyárnóta

Beültettem kiskertemet video

Bíró uram

Bodrogközi verbunk

Bogyiszlói kertek alatt video

Bojzafa (falusi változat)

Bojzafa (város változat)

Bonchidai menyecskék (széki csárdás) video

Bonchidai nagy hegy alatt

Boncidai menyecskék

Borsa felöl

Bökönyi dalok video

Brassó és Déva között

Brigádos úr ha felül

Bujdosik az árva madár

Bújdosik az árva madár (Gajdos) video

Bujdosó-ének

bukovinai lassú

Búra búra búbánatra születtem

Búra, búra, búbánatra születtem

Búza búza búza virág

Búza között..

Búza mező

Búza,búza

Cigány Himnusz-Mentem mentem

Cintányéron jó a cukros herőce

Csak azért szeretem

Csak azt mondd meg

Csak azt mondd meg rózsám video

Csak úgy mondom magának

Csak, csak, csak az esik nékem keservesen

Csángó altatódal (Tímár Magdó) video

Csángó magyar, csángó magyar,

Csárdás

Csatába indul az ifjú vitéz

Csend van a faluban

Csendes éjszakákon

Csendes nyári estén

Cserebogár,sárga cserebogár

Cserefa (Flótás) video

csernovic piacán

Csetneki csikós

Csiba kutya

Csigavígtaposáskor (Szeredás együttes) video

Csikós vagyok Hortobágyon...

Csillag, csillag

Csillagok, csillagok video

Csillagok, csillagok (cserkészszöveg)

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok

Csillagos magos ég, ha beborul kiderül

Csillagvirág II. (Zöld erdőben, sík mezőben )

Csinálják az erdei utat

Csínom Palkó video

Csipkefa bimbója video

Csitt csak rózsám

Csordakút a faluvégén

Csóri kanász mit főztél

Csömödéri falu végén

Csuhaj, nem bánnám, ha holnap lenne vasárnap

Csujogatások

Csutora

Csütörtökön virradóra

Csütörtökön virradóra II.

Darumadár fenn az égen

Darumadár magasan száll

De én azért nem átkozom video

De meguntam ezt az urat szolgálni

De messze van ide

De sok eső, de sok sár video

De szépen szól a cimbalom video

De szeretnék

De szeretnék az erdőben fa lenni

De szeretnék az erdőben fa lenni (2.) video

De szeretnék hajnalcsillag lenni

Debrecenbe kéne menni video

Debrecenbe' kidobolták

Debrecennek van egy vize

Délibábos rónaságon

Déltől estig

Déltől estig-Fekete tyúk-Nálunk felé

Doberdo

Domboldalon áll egy magas nyárfa

Domboldalon áll egy öreg nyárfa

Dombon van a babám

Dombon van a kisangyalom tanyája

Drágszél alatt

Dudás vagyok, dudát fújok (Pál István) video

Dúr a disznó

E kertemben video

Eddig való dolgoma tavaszi szántás

Édes anyám udvarába

Édes anyám...

Édes feleségem, drága feleségem

Édes uram, be jó kend - Száraz bokor (Csurgó) video

Édesanyám

Édesanyám a rózsa, a rózsa

Édesanyám ablakára

Édesanyám de rég vótam

Édesanyám ha bejön

Édesanyám is volt nékem

Édesanyám is volt nékem (mezőségi)

Édesanyám karján

Édesanyám kedves anyám

Édesanyám mért szültél a világra video

Édesanyám mi annak az oka

Édesanyám minek adott férjhez

Édesanyám mondanék én valamit

Édesanyám mondta nékem

Édesanyám ne tiltson...

Édesanyám rózsafája

Édesanyám súgok néked valamit...

Édesanyám úgy szeretett,

Édesanyám, ha elmegyek

Ég a gyertya, ha meggyújtják

Ég a lámpa a függönyös szobában

Ég veled

Eger városa

Egri borosnóták (Gajdos & Csík) video

Egy asszonynak

Egy gyönge kismadár video

Egy kicsi ház van a domb tetején

Egy kicsi madárka... (Magos) video

Egy körúti palotában

Egy rózsafán...

Egy szemem kökény

Egy szombaton este

Egye meg a súly a fenét

Egyes fia vagyok az anyámnak

Egyszer egy királyfi...

Egyszer volt egy lovas csapat

Ej, az igaz szerelem video

Ej, csillag csillag

Ej, de hosszú

Ej, de sokkal többet loptak nálamnál video

Ej, nem szeretem az idők járását video

Éjfél tájban

Éjjszaka volt ,amikor én születtem

El akartam a csizmámat cserélni

El kell menni katonának

El kell menni...

El kéne indulni

El megyek a templom mellett

Elbújdosom

Elémentem a vármegye ajtónál (Buza) video

Elesett a lúd

Életemben csak két nőt szerettem

Elindultak a cigányok kapálni video

Elindultam hosszu utra

Elindultam szép hazámból video

Elindultam zöld erdőbe (Moldva) video

Elkészült már

Ellopták szívemet

Elmegyek a tengerszélre

Elmegyek, elmegyek video

Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom

Elmennék én szőrt gyűtni

Elmennél-e elhagynál-e?

Elment a két lány virágot szedni

Elment a madárka video

Elment a szeretõm

Elment a szeretőm

Elment a tyúk vándorolni

Elmenyek, elmenyek (széki lassú) video

Elmúltak a mézes hetek

Elszabadult az ökröm, a Virág

Eltörött a cserép tángyér

Eltörött a kutam gémje

Eltört már a mázos csésze (Kádár Ferenc) video

Elveszett a lovam video

Elveszett a pincelakat

Elveszett a szilaj ökröm

Elvesztette Ilus...

Én a hegyre...

Én az éjjel azt álmodtam

Én az éjjel nem aludtam egy órát video

Én az éjjel...

Én csak nevetek...

Én elmentem

Én elmentem a vásárba

Én Istenem

Én Istenem, adjál esőt... (Szatmárököritó)

Én Istenem, minek élek

Én istenëm, minek ílëik,

Én vagyok a falu rossza...

Én vagyok a kunsági fi

Én vagyok a nincstelenek kondása

Én vagyok, az aki nem jó video

Én voltam az apámnak

Én voltam az apámnak legkedvesebb fia...

Endre báró balladája (Vaszi Levente) video

Ének a dalról

Énekeljünk, énekeljünk

Engem anyám megátkozott

Engem hivnak Fábián Pistának

Erdély ország

Erdély országban van az én hazám

Erdélybe vagyok kerítve

Erdélyország az én hazám (Bakó Katalin) video

Erdélyország felé

Erdő erdő kerek erdő

Erdő felől dörög az ég - Fekete retek video

Erdő mellett video

Erdő mellett sejehaj... (széki lassú)

Erdő, erdő

Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő video

Erdő, erdő, kerek erdő (széki négyes/magyar)

Erdők alján tele van ibolyával video

Érik a ropgós cseresznye

Érik a som

Érik a szőlő video

Erre gyere rózsám(galga-menti)

Erre gyere, amerre én

Esik eső, fúj a szél...

Esik az eső

Esik az eső, hull a villám rakásra

Esik az eső, még sincs sár

Esik eső

Esik eső esik

Esik eső szakad szakad (Szék) video

Esik eső, csak úgy szakad

Esik eső, csepereg

Esik eső, de nem ázok

Esik eső, hull a zápor video

Esik eső, nagy sár van a faluba

Esik eső, szép csendesen video

Este este de szerelmes

Este jő, szürkül bé

Este vagyon tizet ütött az óra

Este van este van...

Este van már

Este van már késő este

Este van már késő este de sötét

Este van már, hetet ütött az óra

Este van már, késő este

Este van már, nyolc óra

Este van, este van

Esteledik a faluban

Esteledik szürkül bé

Esthajnali csillag

Eszenyőbe megérett a sáté

Ettem szőlőt, most érik

Éva, szívem

Ez a bajor ennivaló

Ez a bód, ez a bód

Ez a gőzös

Ez a kislány

Ez a kislány boglyát tetéz

Ez a kislány szénát tetéz(kusalyi népdal)

Ez a kislány....

Ez a tábla kukorica

Ez a vonat (Takács Éva) video

Ez a vonat, ha elindul (Bag, Galga -mente)

Ez az utca bánat utca

Ezek a szép szász leányok

Ezt a kerek erdőt járom én kotta

Ezt a kislányt nem az anyja nevelte...

Ezt a százast látod-e?

Fáj a fának

Fáj a szívem video

Falu végén van egy ház

Fecske madár rászállott

Fecske madár sej haj

Fehér blúzom elejében a rózsa video

Fehér fuszulykavirág

Fehér galamb száll a falu felett

Fehér László lovat lopott

Fehér rózsa a virágom

Fekete faluba fehér torony látszik

Fekete felhőből esik az eső

Fekete felhőből esik az eső (Mezőség, Buza) video

Fekete föld

Fekete pántlikát fujdogál a szél

Fekete zsindelyes

Fel megyek a hegyre

Félábumángé

Felcsiki csárdás: Fehér fuszujka virág

Felcsiki: Az öreg Zsidónak

Felfutott a szőlő

Felkelék én jó reggel hajnalba video

Felmászott a nyúl a fára

Felmásztam a kemencére (Mezőség, Buza) video

Félre bánat

Félre bánat félre bú

Felsoloki bíró háza

Felsütött a holdsugára....(sovideki)

Felszállott a kakas

Felszántatom a bárándi főutcát...

Felülről fúj az őszi szél video

Fenn a csillag

Fenn a vén Doberdón

Fényességes,csillagos éj van..

Fenyőkútnak erdős mezejében

Ferenc Jóska

Feri bácsi iszik most (Gajdos) video

Fiatalon nem jó szépet szeretni

Fogadd tőlünk örök Atyánk (Kalotaszeg) video

Fordulj kedves lovam napszentület felé video

Fordulj kedves lovam...(részlet)

Föl föl vitézek

Fölmegyek az Úristenhez

Fölszántják a földet kétökrös ekével

Fölszántom a császár (Székelyföld)

Fuj az õszi szél, és a téli dér...

Fújdogál a szél

Fújdogál a szellő (Gajdos) video

Fújnak a föllegek

Fütyül a masina

Gábor Áron rézágyúja

Galac felol kiindult egy gőzhajó

Galga vize szép csendesen kanyarog

Galgamenti karikázó video

Garibaldi csárdás kiskalapja

Géderlakon kiöntött a nagy árvíz

Gerencséri utca video

Gólya gólya

Gólya madár odafönn a magas égen...

Gyenge a nád (mezőföldi népdal)

Gyere bé rózsám, gyere bé

Gyere bé, gyere bé gyönge kis madárka

Gyere velem a tanyára

Gyere velem katonának video

Gyertek lányok

Gyertek, magyar fiúk

Gyimesi dalok (Fiastyúk) video

Gyorsan forog

Gyönge a nád

Gyöngyvirágos a türei nagy templom

Győr városában...

Ha akarok....

Ha bemegyek

Ha bemegyek a Kövesdi csárdába video

Ha elindult ez a vonat

Ha én nékem száz forintom volna video kotta

Ha én páva volnék

Ha felkötöm fehér delin kendőmet

Ha felmegyek a budai nagy hegyre

Ha Felsolok város volna

Ha folyóviz volnék

Ha kend tudná édesanyám

Ha kiindulsz Erdély felől video

Ha kimegyek a nényei nagy hegyre

Ha kimegyek a temető....

Ha kimegyek arra magos tetőre

Ha kimegyek Kurta-hegy tetejére...

Ha kimék (Kalocsai lassű csárdás)

Ha megérem jövendőben

Ha meghalok én

Ha meghalok jó anyám... (kalotaszegi hajnali) video

Ha meghalok széles úton

Ha megunom aranyos életemet

Ha megunom itt magamat

Ha meguntál édesanyám tartani

Ha te csóka csicsóka

Ha tudná kend édesanyám...

Ha van néked selyemruhád

Haja maga kisasszony

Hajnalcsillag

Hajnalórán (Lengyel népdal)

Hajtsd ki, rózsám

halász vadász .

Halász, vadász, aranyász

Hallod-e Te, szelídecske video

Happ subám gallérja

Haragszik az édesanyám

Haragusznak a battai gazdák

Harangoznak szebenben

Harangszó

Hármat tojott a fekete kánya

Harmatos a réti szegfű

Három csillag van az égen

Három fehér kendőt veszek video

Három fehér szőlőtőke

Három hervadt rózsa

Három levele vagyon a herének.

Három levele vagyon a lóherének video

Hat órakor kihajtották a nyájat

Haza felé

Haza is kéne már menni video

Haza menni nem merek

Haza, leány, haza

Hazám hazám

Házasítják az én szeretőmet

Házasodik a tücsök

Házunk elött video

Házunk előtt áll...

Házunk előtt, kedves édesanyám video

Hegyen s földön járogatok vala video

Hej a mohi hegy borának

Hëj az ózdi oltár előtt

Hej búra termett idő

Hej fellegek,fellegek

Hej haj lemegyek az Alföldre

Hej haj nem idevaló

Hej halászok, halászok

Hej míg a búza

Hej tiszta búzát válogat kotta

Hej, búra, búra

Hej, Dunáról

Hej, igazítsad...

Hej, mi dolog az , hogy a Tisza befagyott

Hej, révész, révész,

Hej, rozmaring, rozmaring

Hej, sárelő

Hertelendyfalvi dalok (Kocsis Zsuzsanna) video

Hervad az a rózsa

Hervod az a virág, Kit a kasza levág.

Hess légy

Hidegségi hegyek alatt

Hidló végén, padló végén video

Hîj az ózdi hármas határ

Hol háltál az éjjel

Homokményi zöld erdőben

Homokos Kavicsos video

Hopp ide tisztán video

Hortobágyi gulyáslegény

Hortobágyi...

Hosszú szárú laboda

Hull a könnyem, patakot mos

Hull a szilva

Hull a zápor...

Huncut népdal

Húzzad cigány

Húzzd rá cigány

Icike, picike a csabai utca

Icipici muskátlinak

Idegen földre ne siess

Igyunk barátim csendesen

Ihaja ezt kislány

Indul a zalai vonat

Indulj el egy úton video

Indulj el egy úton (Somoska)

Irtam néked

Isten mondja, Noé fiam Noé

Istenem, istenem áraszd meg a vizet

Istenem, országom

Jaj de búsan harangoznak

Jaj de gyorsan pörög...

Jaj de hosszú jaj de széles

Jaj de sáros

jaj istenem

Jaj Istenem be víg voltam video

Jaj Istenem tégy egy

Jaj Istenem, de jaj annak

Jaj Istenem, hogy tud élni

Jaj istenem...

Jaj, de beteg vagyok

Jaj, de szépen kifaragták ezt a fát

Jaj, de szépen muzsikálnak

Jaj, Istenem, de megvertél,

Jaj, istenem, hogy éljek meg

Jaj,de szennyes a kötõje

Jajj de sokszor

Jajj nékem, ha rám nézel

János köszöntő video

Jászkunsági gyerek vagyok video

Játszik a szél

Jenőfalván végigmenni

Jó dolga van

Jó estét, jó estét

Jó szeretni, de titkosan

Jobb lett volna, ha ne születtem volna video

Jól esik a bús szívnek video

Jól gondold meg, kislány

Jól van dolga

Jósvafői faluvégen van egy büdös kanális

Juhász kutyák ugatnak

Juhászcsúfoló

Juhászlegény a határon furulyál

Juhászlegény terelgeti a nyáját

Kacskaringós bajúsza van a babámnak

Kádár Kata (Lábnik)

Kaktusz Pedró

Kakukk madár az erdőben szépen szól

Kalocsába kettő a kisbíró...

KALOCSAI MARS

Kalocsai templom torony de magos...

Kalocsai templom...

Kanász video

Kanásztánc

Káposzta Káposzta

Kapuvárra négy úton...

Karikázó

Kaszálják a bogojai rét alját

Kaszálómban van egy nyírfa

Kaszás csillag

Káta felett ragyognak a csillagok video

Katona se lettem volna

Katyusa

Katyusa (I. szövegváltozat)

Katyusa (II. szövegváltozat)

Kecskebéka felmászott

Kecskemét is kiállítja

Kedves babám, ha meguntál szeretni video

Kedves édesanyám

Kék a kökény

Kék a szőlő

Kék ibolya

Kék ibolyát ültettem a pohárba

Kék nefelejts ráhajlott a vállamra

Kék pántlikám

Kék szivárvány - Esteledik a faluba' video

Kék szivárvány koszoruzza

Kék szivárvány zöld szivárvány

Kelet fell jön egy vonat

Kelet felől jön egy (Bagi karikázó)

Kemény kősziklának

Kerek a káposzta

Kerek utca video

Kertem alatt

Kertem alját Tartos víze kimosta

Kertünk alatt aratják a zabot video

készülj lovam

Két fa közé

Két fa között rám sütött a holdvilág

Két fekete göndör szőrű lovam

Két krajcárom volt

Két szál pünködrózsa video

Két tyúkom tavalyi

Két út van elöttem

Ki látott már (szatmári friss csárdás)

Ki megyek a doberdoi harctérre

Ki mentem a selyem rétre

Ki öntött a Nyárad vize

Ki volt itt?...

Kicsi csillag

Kicsi madár mért keseregsz az ágon video

Kicsi madár, mit keseregsz az ágon

Kicsi ökör

Kicsi szegfő fehér szegfű

Kicsi vagyok

Kiesett a, kiesett a szivar a zsebemből

Kifeküdt a kisleány

Kihajtottam fehér ökröm a rétre video

Kihajtottam Virág ökröm a rétre

Kihasadt a hajnal

Kikelet, kikelet

Kikeletre virul a rózsa levele...

Kikötöm a lovamat

Kilenc hete, mióta itt halászok

Kimendtem én a szőlőbe

Kimentem én...

Kimondom,kimondom

Kinek nincsen szeretője, babája

Kinek van, kinek nincs

Kinek varrod babám a gyolcs inget?...

Kinn a pusztán

Kinyílott a napraforgó ...

Kinyílott már a rezeda

Kinyílt a rózsa video

Kiöntött a Duna vize

Kis angyalom

Kis kece lányom video

Kis kece lányom (Anyák napi szöveg)

Kis kece lányom (cserkészszöveg)

Kis kertembe' szedik a virágot

Kis kertemben uborka

Kis kút, kerekes kút

Kis pej lovam megérdemli a zabot video

Kis-Komárom, Nagy-Komárom...

Kísérj el galambom

Kiskálosi fenyves erdő a tanyám

Kiskertemben három cserép muskátli

Kispiricsi faluvégen

Kisterenyén

Kisújszállás körül van ibolyával

Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz

Kiszézés-villőzés video

Kitették a holttestet az udvarra...

Kivicses, kavicsos

Kocsmárosné de ugat a kutyája...

Kocsmárosné, szép csárdásné

Kolozsvári kaszárnya

Kolozsváros olyan város

Komámasszony

Komámasszony kakasa

Komárom, Budavár

Kossuth Lajos azt üzente.. video

Kossuth Lajos Debrecenből

Kossuth Lajos táborában video

Kossuth Lajos, Kossuth Lajos

Kossuth verbunkja

Kostyál Anna háza felett

Köd elöttem, köd utánam

Ködellik a Mátra tető

Kőmíjes Kelemen

Kőmíves Kelemenné (Klézse)

Körös körül borús

Köröskörül felleges az ég alja,

Kősziklán felfutó

Köszöntő

Középlaki keskeny palló

Kukorékol a kis kakas

Kukorica földön ketten kapáltunk

Kukorica, kukorica

Kupuszini tornyóra

Kútágas gémestől

Kutya fikom teremtette video

La cucaracha (Mexikói népdal)

La Marseillaise video

Lábom termett a táncra: Asszonytánc (Csurgó) video

Lám megmondtam sólyom madár

Lám titokban

Lám, mi történt Kapuváron

Lányok ülnek

Lassan kocsis hogy-a

Lassan kocsis, lassan

Lassan lassan elfelejtem

Lassan, lassan elfelejtem ...

Látod édes anyám

Látod rózsám azt a hegyet...

Látod-e babám

Látom a szép eget

Láttam mikor fölszállott a páva

Ledűlött, ledűlött a szénabogly teteje

Leégett a vásárhelyi kávéház

Lefelé folyik... (széki négyes/magyar)

Legénycsúfoló

Lehullott a rózsa szirma

Lehullott az akác szirma

Lement a nap

Lenn a Maros partján

Lent a faluvégen

Leszálott a páva

Leveles a nyárfa

Lilibe lilibe video

Loptam lovat, lopok is...

Lóra csikós, lóra

Lovam haját lefelé fújja szél

Lovamat kötöttem

Luca Panna

Ma este indulunk

Madár, madár

Madárka video

Magas a dézsi temető video

Magos a rutafa

Magos kősziklának

Magosan repül a daru

magyar huszár

Magyarlapádi népdalok video

Magyarország az én csendes szép hazám video

Magyarország az én hazám nem német

Magyarszováti dalok (Fekete Borbála) video

Major kutyak...(soviedki nepdal)

Máma még nem ittunk semmit

Már megmondtam bús gerlice

Már menyőből kihajtották a nyájat

Már minálunk Babám

Márványkőből van a

Márványkőből...

Masíroznak

Maszt vállik ki, szíp lyány,

Mátészalka gyászba' van

Medve komám

Még a búza ki se hányta a fejét

Még azt mondják

Még azt mondják a faluban video

Még azt mondják, nem illik

Még azt mondják, se asztalom, se székem

Még azt mondják, Tordatúrba

Meg kell a búzának érni...

Még ma éjjel átugratok

Megáradt a patak

Megátkozott engem az édesanyám

Megérett a fehér szőlő

Megérett a fekete gesztenye

Megérett a piros szőlő

Megérett megérett

Megfújtak azok a szelek (Magyarszovát) video

Megismerni a kanászt video

Megkapáltuk a szőlőinket

Megkérdeztem a papot

Megkötöm a szárcsa lábú lovamot video

Megkötöm lovamat video

Megkötöm lovamat 2

Megkötötték nékem a koszorút

Megmondtam egy piros rózsaszálnak

Megöltek egy legényt...

Megrakják a tüzet video

Megszóltak, megszóltak

Megszökött a feleségem video

Megütik a dobot

Megvirrad még valaha

Megyek az utcán lefelé (Ördöngösfüzes) video

Megyen a gőzös lefelé

Mél a Dunának

Mély a Tiszának a széle

Menyasszony, vőlegény

Mért nincs minden háznak

Mezőségi

Mi zörög, mi zörög (széki lassú) video

Mihály bíró zöld erdőbe

Mikor engem besoroztak

Mikor gulyásbojtár voltam

Mikor gulyásbojtár voltam (cserkészszöveg)

Mikor idegenbe

Mikor Isten csillagokat

Mikor iszik bort a magyar

Mikor leszen nyár video

Mikor még bölcsőben feküdtem