Havasi Duo dalszövegek (1343 db):

(sokadik) bordal

13 ezüstpityke

1848-dik évben

3 véka...

A babám kertjében

A Balaton széles nagyon

A bátai bíró lánya

A bogácsi kislányok

A bolhási kertek alatt

A borostyán

A borostyán apró kéket virágzik

A búzamezőbe

A ceglédi vasútállomáson

A cigányoké (Szilágyság)

A citromfa

A csikósok, a gulyások

A csitári hegyek alatt

A csizmámra sárga patkót veretek

A darai kertek alatt

A debreceni bírónak

A faluban végigmenni nem merek

A farsangi napokban

A fényes nap immár lenyugoda (Petrás Mária)

A gyimesi hegyek alatt

A gyimesi hegyek alján

A gyulai kert alatt, kert alatt

A halászi kislányoknak nincs párja

A halászi kocsma közepébe

A haza szeretet él szívünkban

A hegyek közt lakom

A horgosi csárda

A jászsági bíró udvarában

A jesztelyi kocsmaajtó nyittá van

A jó bornak nem kell cégér

A jó lovas katonának

A jó lovas katonának (II. változat)

A juhásznak jól van dolga

A kakasdi zölderdőben

A kalászi keskeny árok,

A kanyargó nyárád mentén

A káplán úr... (széki csárdás)

A kapuba a szekér

A kassai szőlőhegyen

A koppányi hegyek alatt

A korondi halastó

A Kövesdi híres csárda

A ladányi...

A lédeci kőkeresztre szállott a rigó

A malomnak nincsen köve

A mi falunk nem olyan híres

A mi házunk eleje

A miskolci kaszárnyának

A mohácsi legények

A nagy 'bődi dobogós kőhídnál ...

A nap leszáll

A nap nyugodni tér

A párjavesztett gerlice (Magyarfalu)

A patakot

A pilisi tiszta búza

A puszta tetején

A pünkösdi rózsa

A pünkösdi rózsa (Petrás Mária)

A rákosi nagy híd alatt

A rátóti legények

A reguta ritkán iszik

A Sári bíró lánya

A segítő baka

A szántói híres utca

A Szany városnak Ignác gödribe...

A szegedi csikós

A szegedi Csillag Fegyház

A szegedi dombtetőn

A szegedi halastó

A tavasz már nem csókolgat...

A tavaszi szép időnek

A Te két szemednek

A te rózsafádon sose termett rózsa

A toronyba tízet ütött az óra,

A tömlöcben

A Vargáék ablakja

A véneki faluba...

A Vidrócki híres nyája

A zalai zöld erdőben

Ablak alatt sír az akác

Ablakidnál barna kislány (Mezőség, Buza)

Ablakomba ablakomba

ablakomba besütött a holdvilág

Ablakomba besütött a holdvilág (széki lassú)

Ablakomba, ablakomba (cserkészszöveg)

Ablakomban

Ablakomból ahogy nézem

Add csak babám azt a babos kendődet

Addig megyek

Addig, babám, szerettelek

Addig, rózsám

Adjon Isten annak jót (Moldva)

Adjon Isten...

Aj, sirass édesanyám

Aki a babáját

Aki dudás akar lenni

Aki legény jöjjön velem

Aki nem tud jól búsulni

Aki szép lányt

Akinek most kedve nincs

Akkor szép az erdő

Akkor szép az erdö(vajdaszentiványi népdal)

Alcsony a rózsám háza,

Alig várom öste legyen

Áll a hajó

Áll egy ifjú nyírfa a réten.....

Állj meg kislány

Alma a fa alatt

Alma deres a lovam

Álom esett a szememre

Által mennék én a Tiszán ladikon...

Által mennék én a Tiszán, nincs ladik

Általmegyek az óvári...

Amerre én járok

Amikor a magyar huszár...

Amikor az edesanyam

Amikor még gyermek voltam

Amióta te elmentél

Amoda el a pusztában

Amott legel

Angyal Bandi

Annyi bánat a szűvemen

Anyám, édesanyám (Petrás Mária)

Anyám,anyám édesanyám mondd

Apró fehér tolla van

Aradi Vár

Aradi vértanuk

Arany utcán

Aranykút, aranykút

Arató nóta

Áristomban de kemények az ágyak...

Árkolják a felsoloki temetőt

Árok,árok,de mély árok

Árpa is van

Arra alá (sárközi csárdás)

Arra alá, jaj, de vörös az ég alja

Arra kérem az én jó Istenemet

Arra kérem az én Jóistenemet

Arról alól jönnek a zsandárok

Árva vagyok, árva

Árvacsalán csípte meg a kezemet

Asszony asszony

Asszonyok, asszonyok had'legyek társatok

Az a szép

Az akácfa most hullajtja fehérfürtös virágát

Az alföldi csárdában

Az árgyélus kismadár

Az asszony ha veszekszik

Az az ügyes magyar gyerek

Az én babám szőttes rokojája

Az én babámnak

Az én rácsos kapum

Az én uram

Az erdélyi havasokon

Az hol én elmegyek...

Az őcsényi templom torony de magos

Az őcsényi teplom piros bádogos

Az őcsényi utca

Az öreg zsidónak

Az ürögi faluvégen

Azért jöttem ide karikázni

Azok közül való vagyok

Azt gondoltad

Azt gondoltad régi babám

Azt gondoltad, mindig így lesz

Azt kérdezik mi a bajom

Bak szólott a hal

Bakonyerdő barlangjában

Balatoni legények

Balatonnak nincsen gerendája

Balatonnál

Ballada (Ahol én elmenek...)

Ballagási dalok

Balogh Ádám nótája

Bánat bánat

Bárcsak engem

Barna kislány

Barna kislány hol van

Barna kislány hol van a te

Barna kislányha te tudnád

Báta vize

Be sok eső....

Bécs várában II.

Bécs várában sír a német I.

Bekecs alatt Nyárád tere

Béres vagyok, béres

Béreslegény

Beteg vagyok

Beteg vagyok , s a szerelem betegje ...

Betyárgyerek, ha be megy az erdőbe,

Betyárnóta

Beültettem kiskertemet

Bíró uram

Bodrogközi verbunk

Bogyiszlói kertek alatt

Bojzafa (falusi változat)

Bojzafa (város változat)

Bonchidai menyecskék (széki csárdás)

Bonchidai nagy hegy alatt

Boncidai menyecskék

Borsa felöl

Bökönyi dalok

Brassó és Déva között

Brigádos úr ha felül

Bujdosik az árva madár

Bújdosik az árva madár (Gajdos)

Bujdosó-ének

bukovinai lassú

Búra búra búbánatra születtem

Búra, búra, búbánatra születtem

Búza búza búza virág

Búza között..

Búza mező

Búza,búza

Cigány Himnusz-Mentem mentem

Cintányéron jó a cukros herőce

Csak azért szeretem

Csak azt mondd meg

Csak azt mondd meg rózsám

Csak úgy mondom magának

Csak, csak, csak az esik nékem keservesen

Csángó altatódal (Tímár Magdó)

Csángó magyar, csángó magyar,

Csárdás

Csatába indul az ifjú vitéz

Csend van a faluban

Csendes éjszakákon

Csendes nyári estén

Cserebogár,sárga cserebogár

Cserefa (Flótás)

csernovic piacán

Csetneki csikós

Csiba kutya

Csigavígtaposáskor (Szeredás együttes)

Csikós vagyok Hortobágyon...

Csillag, csillag

Csillagok, csillagok

Csillagok, csillagok (cserkészszöveg)

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok

Csillagos magos ég, ha beborul kiderül

Csillagvirág II. (Zöld erdőben, sík mezőben )

Csinálják az erdei utat

Csínom Palkó

Csipkefa bimbója

Csitt csak rózsám

Csordakút a faluvégén

Csóri kanász mit főztél

Csömödéri falu végén

Csuhaj, nem bánnám, ha holnap lenne vasárnap

Csujogatások

Csutora

Csütörtökön virradóra

Csütörtökön virradóra II.

Darumadár fenn az égen

Darumadár magasan száll

De én azért nem átkozom

De meguntam ezt az urat szolgálni

De messze van ide

De sok eső, de sok sár

De szépen szól a cimbalom

De szeretnék

De szeretnék az erdőben fa lenni

De szeretnék az erdőben fa lenni (2.)

De szeretnék hajnalcsillag lenni

Debrecenbe kéne menni

Debrecenbe' kidobolták

Debrecennek van egy vize

Délibábos rónaságon

Déltől estig

Déltől estig-Fekete tyúk-Nálunk felé

Doberdo

Domboldalon áll egy magas nyárfa

Domboldalon áll egy öreg nyárfa

Dombon van a babám

Dombon van a kisangyalom tanyája

Drágszél alatt

Dudás vagyok, dudát fújok (Pál István)

Dúr a disznó

E kertemben

Eddig való dolgoma tavaszi szántás

Édes anyám udvarába

Édes anyám...

Édes feleségem, drága feleségem

Édesanyám

Édesanyám a rózsa, a rózsa

Édesanyám ablakára

Édesanyám de rég vótam

Édesanyám ha bejön

Édesanyám is volt nékem

Édesanyám is volt nékem (mezőségi)

Édesanyám karján

Édesanyám kedves anyám

Édesanyám mért szültél a világra

Édesanyám mi annak az oka

Édesanyám minek adott férjhez

Édesanyám mondanék én valamit

Édesanyám mondta nékem

Édesanyám ne tiltson...

Édesanyám rózsafája

Édesanyám súgok néked valamit...

Édesanyám úgy szeretett,

Édesanyám, ha elmegyek

Ég a gyertya, ha meggyújtják

Ég a lámpa a függönyös szobában

Ég veled

Eger városa

Egri borosnóták (Gajdos & Csík)

Egy asszonynak

Egy gyönge kismadár

Egy kicsi ház van a domb tetején

Egy kicsi madárka... (Magos)

Egy körúti palotában

Egy rózsafán...

Egy szemem kökény

Egy szombaton este

Egye meg a súly a fenét

Egyes fia vagyok az anyámnak

Egyszer egy királyfi...

Egyszer volt egy lovas csapat

Ej, az igaz szerelem

Ej, csillag csillag

Ej, de hosszú

Ej, de sokkal többet loptak nálamnál

Ej, nem szeretem az idők járását

Éjfél tájban

Éjjszaka volt ,amikor én születtem

El akartam a csizmámat cserélni

El kell menni katonának

El kell menni...

El kéne indulni

El megyek a templom mellett

Elbújdosom

Elémentem a vármegye ajtónál (Buza)

Elesett a lúd

Életemben csak két nőt szerettem

Elindultak a cigányok kapálni

Elindultam hosszu utra

Elindultam szép hazámból

Elindultam zöld erdőbe (Moldva)

Elkészült már

Ellopták szívemet

Elmegyek a tengerszélre

Elmegyek, elmegyek

Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom

Elmennék én szőrt gyűtni

Elmennél-e elhagynál-e?

Elment a két lány virágot szedni

Elment a madárka

Elment a szeretõm

Elment a szeretőm

Elment a tyúk vándorolni

Elmenyek, elmenyek (széki lassú)

Elmúltak a mézes hetek

Elszabadult az ökröm, a Virág

Eltörött a cserép tángyér

Eltörött a kutam gémje

Eltört már a mázos csésze (Kádár Ferenc)

Elveszett a lovam

Elveszett a pincelakat

Elveszett a szilaj ökröm

Elvesztette Ilus...

Én a hegyre...

Én az éjjel azt álmodtam

Én az éjjel nem aludtam egy órát

Én az éjjel...

Én csak nevetek...

Én elmentem

Én elmentem a vásárba

Én Istenem

Én Istenem, adjál esőt... (Szatmárököritó)

Én Istenem, minek élek

Én istenëm, minek ílëik,

Én vagyok a falu rossza...

Én vagyok a kunsági fi

Én vagyok a nincstelenek kondása

Én vagyok, az aki nem jó

Én voltam az apámnak

Én voltam az apámnak legkedvesebb fia...

Endre báró balladája (Vaszi Levente)

Ének a dalról

Énekeljünk, énekeljünk

Engem anyám megátkozott

Engem hivnak Fábián Pistának

Erdély ország

Erdély országban van az én hazám

Erdélybe vagyok kerítve

Erdélyország az én hazám (Bakó Katalin)

Erdélyország felé

Erdő erdő kerek erdő

Erdő felől dörög az ég - Fekete retek

Erdő mellett

Erdő mellett sejehaj... (széki lassú)

Erdő, erdő

Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő

Erdő, erdő, kerek erdő (széki négyes/magyar)

Erdők alján tele van ibolyával

Érik a ropgós cseresznye

Érik a som

Érik a szőlő

Erre gyere rózsám(galga-menti)

Erre gyere, amerre én

Esik eső, fúj a szél...

Esik az eső

Esik az eső, hull a villám rakásra

Esik az eső, még sincs sár

Esik eső

Esik eső esik

Esik eső szakad szakad (Szék)

Esik eső, csak úgy szakad

Esik eső, csepereg

Esik eső, de nem ázok

Esik eső, hull a zápor

Esik eső, nagy sár van a faluba

Esik eső, szép csendesen

Este este de szerelmes

Este jő, szürkül bé

Este vagyon tizet ütött az óra

Este van este van...

Este van már

Este van már késő este

Este van már késő este de sötét

Este van már, hetet ütött az óra

Este van már, késő este

Este van már, nyolc óra

Este van, este van

Esteledik a faluban

Esteledik szürkül bé

Esthajnali csillag

Eszenyőbe megérett a sáté

Ettem szőlőt, most érik

Éva, szívem

Ez a bajor ennivaló

Ez a bód, ez a bód

Ez a gőzös

Ez a kislány

Ez a kislány boglyát tetéz

Ez a kislány szénát tetéz(kusalyi népdal)

Ez a kislány....

Ez a tábla kukorica

Ez a vonat (Takács Éva)

Ez a vonat, ha elindul (Bag, Galga -mente)

Ez az utca bánat utca

Ezek a szép szász leányok

Ezt a kislányt nem az anyja nevelte...

Ezt a százast látod-e?

Fáj a fának

Fáj a szívem

Falu végén van egy ház

Fecske madár rászállott

Fecske madár sej haj

Fehér blúzom elejében a rózsa

Fehér fuszulykavirág

Fehér galamb száll a falu felett

Fehér László lovat lopott

Fehér rózsa a virágom

Fekete faluba fehér torony látszik

Fekete felhőből esik az eső

Fekete felhőből esik az eső (Mezőség, Buza)

Fekete föld

Fekete pántlikát fujdogál a szél

Fekete zsindelyes

Fel megyek a hegyre

Félábumángé

Felcsiki csárdás: Fehér fuszujka virág

Felcsiki: Az öreg Zsidónak

Felfutott a szőlő

Felkelék én jó reggel hajnalba

Felmászott a nyúl a fára

Felmásztam a kemencére (Mezőség, Buza)

Félre bánat

Félre bánat félre bú

Felsoloki bíró háza

Felsütött a holdsugára....(sovideki)

Felszállott a kakas

Felszántatom a bárándi főutcát...

Fenn a csillag

Fenn a vén Doberdón

Fényességes,csillagos éj van..

Fenyőkútnak erdős mezejében

Ferenc Jóska

Feri bácsi iszik most (Gajdos)

Fiatalon nem jó szépet szeretni

Fogadd tőlünk örök Atyánk (Kalotaszeg)

Fordulj kedves lovam napszentület felé

Fordulj kedves lovam...(részlet)

Föl föl vitézek

Fölmegyek az Úristenhez

Fölszántják a földet kétökrös ekével

Fölszántom a császár (Székelyföld)

Fuj az õszi szél, és a téli dér...

Fújdogál a szél

Fújdogál a szellő (Gajdos)

Fújnak a föllegek

Fütyül a masina

Gábor Áron rézágyúja

Galac felol kiindult egy gőzhajó

Galga vize szép csendesen kanyarog

Galgamenti karikázó

Garibaldi csárdás kiskalapja

Géderlakon kiöntött a nagy árvíz

Gerencséri utca

Gólya gólya

Gólya madár odafönn a magas égen...

Gyenge a nád (mezőföldi népdal)

Gyere bé rózsám, gyere bé

Gyere bé, gyere bé gyönge kis madárka

Gyere velem a tanyára

Gyere velem katonának

Gyertek lányok

Gyertek, magyar fiúk

Gyimesi dalok (Fiastyúk)

Gyorsan forog

Gyönge a nád

Gyöngyvirágos a türei nagy templom

Győr városában...

Ha akarok....

Ha bemegyek

Ha bemegyek a Kövesdi csárdába

Ha elindult ez a vonat

Ha én nékem száz forintom volna

Ha én páva volnék

Ha felkötöm fehér delin kendőmet

Ha Felsolok város volna

Ha folyóviz volnék

Ha kend tudná édesanyám

Ha kiindulsz Erdély felől

Ha kimegyek a nényei nagy hegyre

Ha kimegyek a temető....

Ha kimegyek arra magos tetőre

Ha kimegyek Kurta-hegy tetejére...

Ha kimék (Kalocsai lassű csárdás)

Ha megérem jövendőben

Ha meghalok én

Ha meghalok jó anyám... (kalotaszegi hajnali)

Ha meghalok széles úton

Ha megunom aranyos életemet

Ha megunom itt magamat

Ha meguntál édesanyám tartani

Ha te csóka csicsóka

Ha tudná kend édesanyám...

Ha van néked selyemruhád

Haja maga kisasszony

Hajnalcsillag

Hajnalórán (Lengyel népdal)

Hajtsd ki, rózsám

halász vadász .

Halász, vadász, aranyász

Hallod-e Te, szelídecske

Happ subám gallérja

Haragszik az édesanyám

Haragusznak a battai gazdák

Harangoznak szebenben

Harangszó

Hármat tojott a fekete kánya

Harmatos a réti szegfű

Három csillag van az égen

Három fehér kendőt veszek

Három fehér szőlőtőke

Három hervadt rózsa

Három levele vagyon a herének.

Három levele vagyon a lóherének

Hat órakor kihajtották a nyájat

Haza felé

Haza is kéne már menni

Haza menni nem merek

Haza, leány, haza

Hazám hazám

Házasítják az én szeretőmet

Házasodik a tücsök

Házunk elött

Házunk előtt áll...

Házunk előtt, kedves édesanyám

Hegyen s földön járogatok vala

Hej a mohi hegy borának

Hëj az ózdi oltár előtt

Hej búra termett idő

Hej fellegek,fellegek

Hej haj lemegyek az Alföldre

Hej haj nem idevaló

Hej halászok, halászok

Hej míg a búza

Hej tiszta búzát válogat
Zeneszöveg.hu - Havasi Duo előadóhoz tartozó letöltések

Hej, búra, búra

Hej, Dunáról

Hej, igazítsad...

Hej, mi dolog az , hogy a Tisza befagyott

Hej, révész, révész,

Hej, rozmaring, rozmaring

Hej, sárelő

Hertelendyfalvi dalok (Kocsis Zsuzsanna)

Hervad az a rózsa

Hervod az a virág, Kit a kasza levág.

Hess légy

Hidegségi hegyek alatt

Hidló végén, padló végén

Hîj az ózdi hármas határ

Hol háltál az éjjel

Homokményi zöld erdőben

Homokos Kavicsos

Hopp ide tisztán

Hortobágyi gulyáslegény

Hortobágyi...

Hosszú szárú laboda

Hull a könnyem, patakot mos

Hull a szilva

Hull a zápor...

Huncut népdal

Húzzad cigány

Húzzd rá cigány

Icike, picike a csabai utca

Icipici muskátlinak

Idegen földre ne siess

Igyunk barátim csendesen

Ihaja ezt kislány

Indul a zalai vonat

Indulj el egy úton

Indulj el egy úton (Somoska)

Irtam néked

Isten mondja, Noé fiam Noé

Istenem, istenem áraszd meg a vizet

Istenem, országom

Jaj de búsan harangoznak

Jaj de gyorsan pörög...

Jaj de hosszú jaj de széles

Jaj de sáros

jaj istenem

Jaj Istenem be víg voltam

Jaj Istenem tégy egy

Jaj Istenem, de jaj annak

Jaj Istenem, hogy tud élni

Jaj istenem...

Jaj, de beteg vagyok

Jaj, de szépen kifaragták ezt a fát

Jaj, de szépen muzsikálnak

Jaj, Istenem, de megvertél,

Jaj, istenem, hogy éljek meg

Jaj,de szennyes a kötõje

Jajj de sokszor

Jajj nékem, ha rám nézel

János köszöntő

Jászkunsági gyerek vagyok

Játszik a szél

Jenőfalván végigmenni

Jó dolga van

Jó estét, jó estét

Jó szeretni, de titkosan

Jobb lett volna, ha ne születtem volna

Jól esik a bús szívnek

Jól gondold meg, kislány

Jól van dolga

Jósvafői faluvégen van egy büdös kanális

Juhász kutyák ugatnak