Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

Üdvözöljük a Zeneszöveg.hu oldalon, a Zeneszöveg.hu Kft. (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu) által üzemeltetett online hálózati szolgáltatáson. Ez a honlap a Zeneszöveg.hu Kft. - (székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 47/B.  Adószám: 22777306-2-13; Képviseli: Csipai Roland, elérhetősége: zeneszoveg@zeneszoveg.hu) - tulajdona.
Kérjük, tanulmányozza alaposan, mert a Zeneszöveg.hu használatával ön elfogadja  az alábbi felhasználási feltételeket.

A Zeneszöveg.hu oldalon található bármely információ, dalszöveg, dalszöveg részlet, kép, metaadat kizárólag a Zeneszöveg.hu Kft. írásos engedélyével történhet. Kapcsolatfelvétel a cég elérhetőségein.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy a honlapon közzétett felhasználási feltételeit a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Zeneszöveg.hu-ra történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatást a Zeneszöveg.hu nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette, elfogadja és megerősíti az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért Ön felel;
(c) a Zeneszöveg.hu-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
(e) a Zeneszöveg.hu kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
A Zeneszöveg.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely harmadik személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, jogával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:
•    Védjegyoltalom, ill. szerzői jogi védelem alatt álló név, megjelölés,
•    mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
•    más személy jogát és méltányolható érdekeit sértő név,
•    obszcén vagy trágár kifejezés,
•    rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, vagy egyébként a közízlést sértő megjelölés
•    burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adatának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, arra az esetre a Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy a felhasználó azonosságát további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön kijelenti, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Zeneszöveg.hu tényleges tudomást szerez a jogsértő, megtévesztő azonosító használatáról, a Zeneszöveg.hu jogosult a felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
A Zeneszöveg.hu nem tartozik felelősséggel a fenti felhasználói kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésével okozott jogsértésekért vagy károkért.  A Zeneszöveg.hu egyébként is fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé indokolás nélkül megtagadja.

Adatvédelmi kikötés

Ön a Zeneszöveg.hu oldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználói  adatait a Zeneszöveg.hu a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban  tárolja,  kezelje, a honlapon található szolgáltatások promóciója céljából Önnek elektronikus üzeneteket küldjön, valamint anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje. Vonatkozó adatkezelési azonosítóink: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.  

Felhasználói magatartás

Ön kijelenti, hogy a honlap használata során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
A jelen felhasználási feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást nem használja más felhasználók érdekeinek, jogainak sérelmére. A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza a szolgáltatást azon felhasználók tekintetében, akik másokat akár üzenettáblákon, magánüzenetek formájában, listák útján vagy bármely más módon zaklatnak.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a zeneszöveg.hu oldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a feltöltött dalszövegeket, szövegrészleteket, módosításokat, fényképeket, fotókat, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és viselni köteles bármely jogsértő tartalom következményeit is.
Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználók által a zeneszöveg.hu oldalra felhelyezett tartalmakat a Zeneszöveg.hu semmilyen módon nem ellenőrzi, amint azonban jogsértő tartalomról szerez tudomást, úgy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el, a jogsértő tartalom elérhetőségét haladéktalanul megszűnteti. A Zeneszöveg.hu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a felhasználók által felhelyezett tartalmakért.
Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu Ön számára eseti jelleggel, vagy rendszeresen hírlevelet küldjön. A hírlevél az oldallal kapcsolatos fontos információkat, vagy az oldal témáit érintő hirdetéseket is tartalmazhat.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyeket kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyek személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeneszöveg.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan tartalmakat, melyek nyilvánosság részére való hozzáférhetővé tétele a szerzői jogi törvény által védett jogokat sért, vagy egyébként a jelen felhasználási feltételekbe ütközik.
A jogellenes tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
•    A Zeneszöveg.hu-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
•    Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal-kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Zeneszöveg.hu-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető vagy indexelhető;
•    A Zeneszöveg.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;
•    Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
•    A Zeneszöveg.hu-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése, másolása;
•    Megszerzett anyagok publikálása;
•    Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy rosszhiszemű, illetve tisztességtelen szándékkal történő létesítése;
•    Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a dalszövegekhez tartozó blog-részben, Facebook oldalon vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, linkeket illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár a chat-en azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, témakörben, több alkalommal helyez el.
•    Olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy azokat a Zeneszöveg.hu támogatja vagy hagyta jóvá;
•    Bármely harmadik személy rendelkezése alatt álló tartalom jogellenes engedély nélküli felhasználása
•    Olyan tartalmak rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
•    Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
•    Hamis vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Zeneszöveg.hu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Zeneszöveg.hu kérheti, hogy a felhasználó
•    a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
•    vagy azt, hogy küldje el az Zeneszöveg.hu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
•    vagy személyazonosságát egyéb, az Zeneszöveg.hu által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

A halottakkal kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Vegye fel velünk a kapcsolatot a delete@zeneszoveg.hu címen.

Felelősség kizárás

A Zeneszöveg.hu és annak tulajdonosai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a  Zeneszöveg.hu oldalon elhelyezett adatok, tartalmak hitelességéért,  teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Zeneszöveg.hu kizár bármely és minden felelősségét az egyes felhasználók által tanúsított magatartásért.
Ön tudomásul veszi, hogy a Zeneszöveg.hu szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Zeneszöveg.hu nem vállal felelősséget a használat következményeként esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Zeneszöveg.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön kijelenti,  hogy a Zeneszöveg.hu helyett közvetlenül helytáll  minden, harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön Zeneszöveg.hu oldal és kapcsolódó szolgáltatásai használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely jogcímből eredő követelést.

A fórum felhasználói szabályzata

Az Adminisztrátor, és a moderátorok mindent megtesznek, hogy minél hamarabb eltávolítsák a Fórumból az általánosan kifogásolható anyagokat, azonban lehetetlen, hogy minden egyes hozzászólást átnézzenek. Ebből adódóan elfogadom, hogy a Fórumon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem az Adminisztrátorok, Moderátorok, vagy a Webmester álláspontját - így ők nem vállalnak felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Beleegyezek, hogy nem küldök sértő, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, támadó, vagy bármely más olyan tartalmat, illetve anyagot, mely törvényt sért. Mivel ez egy nyilvános fórum, ezért olyan anyagot sem küldök, mely ellentétes az általános közízléssel. A fentiek megsértése azonnali és végleges regisztráció törlést von maga után.

Elfogadom, hogy a Fórum webmesterének, az Adminisztrátornak és bármely Moderátornak jogában áll eltávolítani, szerkeszteni a hozzászólásaimat, vagy lezárni az általam nyitott témákat, amennyiben úgy ítélik meg hogy ez szükséges. Mint felhasználó, elfogadom, hogy néhány, általam megadott adat tárolásra kerül a Fórum adatbázisában. Ezek az információk semmilyen módon nem kerülnek ki egy harmadik félhez, de sem az Adminisztrátor sem a Moderátorok nem tudnak felelősséget vállalni az adatokért egy esetleges "hacker-támadás" esetén.

A Fórum "cookie"-kat (sütiket) használ, hogy adatokat tároljon a felhasználó számítógépén, de egyik sem tartalmaz személyes adatokat, melyek a regisztrációnál kerültek megadásra. A cookie-k pusztán technikai szempontból szükségesek.

Vásárlási feltételek, előfizetői díj

A Szolgáltató a Tartalom letöltése, vagy térítés ellenében igénybe vehető Szolgáltatás (pl. reklámmentes oldal, egyszerűsített nézet) ellenében fizetendő díj mértékét olyan időpontban hozza az Igénybevevő tudomására, hogy Igénybevevő az esetleges vásárlástól még elállhasson.
Az előfizetői díj megfizetése arra jogosítja az igénybevevőt, hogy a Szolgáltatást a megadott időtartamra igénybe vegye, vagy a Tartalmat az alábbi szabályok betartása mellett saját számítógépére egy alkalommal letöltse (arról tartós másolatot készítsen), Igénybevevő egyben kötelezettséget vállal az előfizetői díj megfizetésére.
Ha a Szolgáltató a Tartalom letöltését előfizetői díj megfizetéséhez köti, az Igénybevevő az adott elem letöltését regisztráláshoz kötheti.

A Szolgáltató mindent megtesz a letöltésre szánt fájlok vírusmentesítése érdekében, ugyanakkor kizár minden olyan felelősséget, amely a Zeneszöveg.hu oldalainak megtekintésével, fájlok letöltésével, illetve a letöltött fájlok érzékelésével függ össze. Az Igénybevevő a Szolgáltatató felelősségkorlátozását kifejezetten elfogadja a Zeneszöveg.hu látogatásával.

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1. A Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Kft. (2049 Diósd, Homokos utca 47/B., cégjegyzékszám: 01-09-943099) mint adatkezelő (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu Kft., vagy szolgáltató, vagy adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A Zeneszöveg.hu Kft. vállalja, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

1.2. Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a Zeneszöveg.hu Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A Zeneszöveg.hu Kft. a Tájékoztató módosításáról minden esetben megfelelően, és a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja  az adatkezeléssel érintett személyeket.

1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a www.zeneszoveg.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők az cég székhelyén.

1.4. A Zeneszöveg.hu Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tarja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Zeneszöveg.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.5. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Zeneszöveg.hu Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

1.6. A Zeneszöveg.hu Kft. az ügyfelek  személyes adatait az Zeneszöveg.hu regisztrált felhasználói számára elérhető szolgáltatások, kereskedelmi vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a Zeneszöveg.hu webáruházában (zenekupon.hu) történő vásárlások létrehozásához,  teljesítéséhez,  marketing  célból, és szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (személyes adatok csak saját rendszerben kerül feldolgozásra, számlázás esetén a szamlazz.hu rendszere, ahol a mindenkori számlaadás feltételeinek megfelelő adatok átadására kerül sor a számla kiállításának céljából) használatával.

1.7. A Zeneszöveg.hu Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
- 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

FONTOS: Amennyiben bármely felhasználónknak vagy ügyfelünknek olyan kérdése lenne, mely a jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Tájékoztató 2. pontjában foglalt elérhetőségünk valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Kft.
Rövid név: Zeneszöveg.hu Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 47/B.
Cégjegyzékszám: 13-09-211337
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
Adószám: 22777306-2-13
E-mail: zeneszoveg@zeneszoveg.hu
Telefonszám: +36 1 888 0500

Az adatkezelő weboldalainak a tárhelyet saját szervereken biztosítja, így a kapcsolati adatok ugyanazok, mint fent.

Adatkezelési  nyilvántartási számok:
NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.

3. AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Csipai Roland Zoltán
Levelezési cím: 2049 Diósd, Homokos utca 47/B.
Telefonszám: +36 1 888 0500
E-mail-cím: zeneszoveg@zeneszoveg.hu

4. DEFINÍCIÓK

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az adatkezelő a jelen Tájékoztatóban ellenkező tájékoztatás hiányában a Zeneszöveg.hu Kft-t jelöli);

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó - egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú - a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény;

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.

sms üzenet: kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó szöveges elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott mobiltelefon számra küld az adatkezelő.

profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.

5. A ZENESZÖVEG.HU KFT EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

5.1. A zeneszoveg.hu, songbook.hu és a zenekupon.hu weboldalak látogatói adatainak kezelése Az adatkezeléssel érintett személyek: a weboldalak látogatói, regisztrált felhasználói.

Az adatgyűjtés célja:

a) a honlap látogatója esetében: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

b) a honlap regisztrált látogatója esetében: érintett dalszövegek, termékek és szolgáltatások iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

c) a honlapon terméket megrendelő érintett esetében: érintett termékek iránt mutatott érdeklődésének megismerése és minél inkább személyre szabott kiszolgálásának támogatása érdekében, valamint érintett termék megvásárlásához, esetenként annak házhoz szállításához történő teljesítéséhez és a szerződéséből eredő igények érvényesítésének érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker tv. 13/A. § (1) - (3) bekezdése, regisztrált felhasználók esetén az általuk megrendelt vagy egyébként igénybe vett szolgáltatások nyújtása és a velük kötött szerződések teljesítése a GDPR 6.§(1)b) pont alapján.

a) A kezelt adatok köre: a honlap látogatás időpontja és időtartama, IP cím, honlapon mutatott viselkedése, érdeklődése,

b) regisztrált felhasználók esetén az adatkezelő az a) pontban meghatározott adatokon felül a következő aktivitásokkal kapcsolatos egyéb adatokat gyűjti: név, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma

c) honlapon terméket megrendelő érintett esetében: megrendelő neve, email cím, születési dátuma, neme, számlázási címe, telefonszáma, utastársak neve, neme és születési dátuma, fizetési mód

Az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege: az adatkezelő minden esetben jelzi, hogy mely adatok megadása önkéntes valamely szolgáltatás igénybevételéhez (pl. a regisztrációhoz kötelező a név és e-mail cím megadása, szolgáltatások megrendelésénél számlázási információk megadása.)

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 12 hónap, vagy az érintett hozzájárulásának érvényességi ideje.

A kezelt adatok címzettjei: csak számlázás esetén, a szamlazz.hu üzemeltetője: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám: 13421739-2-41)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontot.

5.2. A zeneszoveg.hu, songbook.hu és a zenekupon.hu weboldalakon elérhető cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés

5.2.1. Általános információk a cookie-król

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők

„súgó” menüpontja alatt is.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által.

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak.

 

Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie- k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

5.2.2. Milyen cookie-kat telepít a gépemre a Zeneszöveg.hu Kft. a zeneszoveg.hu,  a songbook.hu,  zenekupon.hu weboldalak meglátogatásakor?

5.2.2.1. (A) A weboldalak működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

COOKIE NEVE | COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK | COOKIE ÉLETTARTAMA | COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

cookieconsent_dismissed | Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja | 1 év | A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé

5.2.2.2. (B) Egyéb cookie-k

COOKIE NEVE | COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK | COOKIE ÉLETTARTAMA | COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

Google Analytics | _ga Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID | 2 év | Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára

Google Analytics | _gid Anonim honlapfelhasználási statisztika által generált ID | 1 session (minimum 30 perc) | Egyedi statisztikai azonosító létrehozása a felhasználó weboldal használatáról a Google számára

A kezelt adatok köre: a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal  használatával,  illetve  böngészésével  kapcsolatos  adatait  és  az  azokhoz  kapcsolódó információkat, továbbá demográfiai és statisztikai adatokat kezelünk. A konkrét adatok meghatározását ld. fent.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja: a weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak  számunkra, illetve harmadik  személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja: az 5.2.2 (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§/A (3) bekezdése, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. Az 5.2.2 (B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, amelyet a honlapokra történő első belépéskor kérünk el, és rögzítünk.

Az adatkezelés időtartama: a konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják  és a böngésző  bezárásával nem  törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

A kezelt adatok címzettjei: saját feldolgozásban maradnak, Zeneszöveg.hu Kft. (adatfeldolgozó, az általa végzett adatkezelési tevékenység leírása: weblap kezelés és fejlesztési szolgáltatások.

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás: a weboldalon a harmadik személyek (pl: Google, Facebook) szolgáltatásaihoz kapcsolódó cookie-k azt is eredményezhetik, hogy amennyiben a felhasználó az érintett harmadik személyek szolgáltatásait is használja, akkor a weboldalaink látogatása során ezen harmadik személyek (pl. Google, Facebook) további, a látogatóhoz köthető személyes adatokat is gyűjthetnek, amelyet az általuk a felhasználóról rendelkezésükre álló személyiségprofil részeként kezelhetnek, és ezeket az adatokat  felhasználhatják célzott  marketing és reklám üzenetek  közvetítésére  is. Az  ilyen tevékenységek jogszerűségéért ezek a harmadik személyek a felelősek. A Google által végzett adatkezelésekről bővebb információ található a

https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége: a fenti weboldalak látogatóinak bármikor lehetőségük van arra, hogy a cookie-kat az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a visszautasítsák, illetve használatukat letiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

5.3. A Zeneszöveg.hu Kft. által végzett értékesítési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: a Zeneszöveg.hu Kft. ügyfelei, regisztrált felhasználói

Az adatkezelés célja: a Zeneszöveg.hu Kft. oldalain történő regisztráció illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, online úton, a dalszövegek és adatok beküldésével kapcsolatos regisztráció teljesítése, nyomon követése, termék, szolgáltatás vásárlása esetén számlázás, ajánlat adása emailen és/vagy telefonon, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő megkeresés címzett reklámküldemény (meghatározást ld. a definíciók között) és telefon útján.

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, születési dátum, nem, emailek adatai, eseteként regisztrációhoz szükséges dokumentumok adatai (pl. azonosítási száma, lejárati dátuma, stb.), dalokkal-dalszövegekkel kapcsolatos érdeklődési köre, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények - pl. dalszerző tabor szervezése során), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum és aláírás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Címzett reklámküldemény (postai direkt marketing) esetén az adatkezelés jogalapja a Grt. 6.§(4) bekezdése, telemarketing esetén pedig az Eht. 162.§-a. A Zeneszöveg.hu Kft. telefonbeszélgetéseket nem rögzít, általános és hivatalos kommunikációs mód alapvetően az online írásos kapcsolattartás, azon belül is a cég hivatalos email címe: zeneszoveg@zeneszoveg.hu

Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169.  §-ának megfelelően 8 év. A közvetlen üzletszerzési tevékenységek esetén az adatkezelés az ügyfél tiltakozásáig/leiratkozásáig tart.

A kezelt adatok címzettjei: amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, a Zeneszöveg.hu Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei felé.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: amennyiben a Zeneszöveg.hu Kft. az ügyfél adatait harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a  GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

(a) vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít (a lista megtekintetéséhez kattintson ide),

(b) vagy  az  Európai  Bizottság  által  jóváhagyott  szerződéses  feltételeket  használja  az adattovábbítás során , vagy

(c) az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek   részére   továbbít   személyes   adatot   

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A direkt marketing üzenetek (ideértve a címzett reklámküldemények) továbbítását és a telefonos megkereséseket  az alábbi módokon lehet

meg,- illetve letiltani:

(a) postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Zeneszöveg.hu Kft. 2049 Diósd, Homokos utca 47/B. alatti címére;
(b) e-mail útján a leiratkozas@zeneszoveg.hu címre küldött üzenettel;
(c) telefonon a 06-20-4792979 számon;

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58618/2012.

5.4. Regisztrációs adatbázis, profilalkotás

Az érintettek köre: a Zeneszöveg.hu Kft. adatbázisába online módon, telefonon vagy személyesen regisztráló személyek.

Az adatkezelés célja: az személyes, telefonos, vagy online adatbázis-módosítási javaslatok kezelése, termék/szolgáltatás megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, szerződések létrehozása, teljesítése, a vásárlói szokások és preferenciák gyűjtése és elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a fenti tevékenységek hatékonyabb és testreszabott módon történő végzése és nyújtása érdekében profilalkotás (ügyfelekről rendelkezésre álló adatok egy adatbázisban történő folyamatos gyűjtése és ügyfélprofilhoz kötése, ügyfelek különböző csoportokba sorolása utazási szokásaik, érdeklődési körük, a Zeneszöveg.hu Kft. weboldalain kifejtett aktivitásuk stb. alapján) és részükre megfelelő jogalap megléte esetén személyre szabott üzenetek, tartalom, reklámok, hírlevelek, stb. megjelenítése és küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az Eker. tv. 13/A§-a,a profilalkotási tevékenység (ideértve az ügyfelek e- mail címének retargeting és remarketing célból történő továbbítását is, ld. a kezelt adatok címzettjeinél szereplő leírást) tekintetében pedig a GDPR 6.§(1) f) pontja alapján a Zeneszöveg.hu Kft-nek a személyre szabott közvetlen üzletszerzési tevékenység  végzéséhez, és  értékesítési tevékenységének támogatásához és elősegítéséhez fűződő jogos érdeke (a Zeneszöveg.hu Kft. érdekmérlegelési tesztje alapján definiálta a fent említett jogos érdekét, megállapította, hogy az általa végezni tervezett adatkezelés valóban szükséges a fentiekben definiált jogos érdek érvényesítéséhez, és az adatkezeléssel érintett személyek érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az adatkezelő jogos érdekét; az érdekmérlegelési tesztről és annak részleteiről a felhasználók az adatkezelő 2. pontban említett elérhetőségein kérhetnek további információt).

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, telefonhívások adatai, emailek adatai, keresett dalszövegek és idejük, születési dátuma, neme, dalszövegekkel kapcsolatos érdeklődési köre, speciális igények (pl. életmód, táplálkozás, testi adottságokból eredő igények), direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, az adatkezelővel kötött szerződések kapcsán és az adatkezelővel folytatott írásbeli és elektronikus kommunikációja és  interakciói során rendelkezésre bocsátott adatok (ideértve a felhasználó érdeklődésével érintett és általa megrendelt vagy igénybe vett utazási szolgáltatások adatait is)

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést vagy ügyfél-kapcsolatfelvételt követő három év, a profilalkotás esetében a felhasználó tiltakozásáig.

A kezelt adatok címzettjei: az adatkezelő bizonyos esetekben harmadik személyek által (pl. Google, Facebook, stb.) saját adatkezelési szabályzatuk alapján végzett, de a Zeneszöveg.hu Kft. által megrendelt remarketing és retargeting szolgáltatások végzése céljából (pl. amikor az adatkezelő ezeken a platformokon szeretné elérni ügyfeleit) megosztja a regisztrációs adatbázisában szereplő ügyfeleinek e-mailcímét ezen harmadik személyekkel, és ilyen esetben az ügyfelek e-mail címei (az EGT-n kívüli) harmadik országokba is továbbításra kerülhetnek.

Harmadik országokba történő adattovábbítások: a Zeneszöveg.hu Kft. nem továbbít adatokat harmadik ország felé. Amennyiben a Zeneszöveg.hu Kft. az ügyfél e-mail címét a fentiek szerint harmadik országokba továbbítja, minden esetben gondoskodik a GDPR V. fejezete szerinti megfelelő garanciákról, és

(a) vagy olyan országokba továbbít személyes adatokat, amelyek kapcsán a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít

(b) vagy  az  Európai  Bizottság  által jóváhagyott szerződéses feltételeket használja az adattovábbítás során, vagy

(c) az Egyesült Államokba történő adattovábbítások során csak a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szint biztosítását előíró EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz csatlakozott személyek részére  továbbít személyes adatot

Az egyes ügyfelek az őket érintő adattovábbítások garanciákról az adatkezelőnél érdeklődhetnek a fenti 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást.

Az érintettek tiltakozási joga: az ügyfelek bármikor tiltakozhatnak személyes adataik profilalkotás céljából történő felhasználása ellen az alábbiakban meghatározott módon. Fontos, hogy amennyiben az ügyfél csak a profilalkotás ellen él tiltakozási jogával, az adatkezelő csak a profilalkotást és az  azon alapuló, személyre  szabott marketing tevékenységet (targetálást és adatfelhasználást) szünteti meg, de az ügyfél jogszerűen kezelt egyéb adatait az ügyfél meghatározott marketing tevékenység (postai DM, azaz címzett reklámküldemény küldése, telemarketing végzése és hírlevél küldése) elleni tiltakozásáig/leiratkozásáig továbbra is kezelheti. Ugyanígy, amennyiben az ügyfél tiltakozik valamely marketing adatkezelés ellen, vagy arról leiratkozik, az nem minősül egyben és automatikusan a profilalkotási tevékenység elleni tiltakozásnak is. A Zeneszöveg.hu Kft. a fentiekre tekintettel kéri ügyfeleit, hogy tiltakozási/leiratkozási joguk gyakorlásakor egyértelműen jelezzék, hogy nyilatkozatuk mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

A profilalkotás ellen az ügyfelek az alábbi elérhetőségen gyakorolhatják tiltakozási jogukat:

(a) postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Zeneszöveg.hu Kft. 2049 Diósd, Homokos utca 47/B. alatti címére;
(b) e-mail útján a leiratkozas@zeneszoveg.hu címre küldött üzenettel;
(c) telefonon a 06-20-4792979 számon;

Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntések: a Zeneszöveg.hu Kft. nem végez olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló adatkezelést, amely az érintettekre nézve joghatással járna vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (pl. a Zeneszöveg.hu Kft. nem különbözteti meg hátrányosan ügyfeleit az dalszöveg-keresési szokásaik, anyagi lehetőségeik, vagy más hasonló jellemzőjük alapján).

Az adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.

5.5. Zeneszöveg.hu elektronikus hírlevél, SMS, MMS, egyéb üzenetküldő alkalmazás

Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, általános vagy esetenként az ügyfelek

5.4 pontban említett személyiségprofilja alapján személyre szabott e-mail hírlevelek, sms-ek, mms-ek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, telefonszámok, e-mail cím, dalszöveg/zenehallgatási szokások és érdeklődési kör, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, profilalkotási tevékenység elleni tiltakozásnal a ténye.
Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
A kezelt adatok címzettjei: saját kezelésben, Zeneszöveg.hu Kft.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban meghatározott általános tájékoztatást. A hírlevelekről, sms-ekről, mms-ekről leiratkozás postai úton a Zeneszöveg.hu Kft. 2049 Diósd, Homokos utca 47/B. címére küldött levéllel, e-mail útján a  leiratkozas@zeneszoveg.hu címre küldött üzenettel, telefonon a 06 20 4792949-es számon és hírlevelek esetében természetesen a hírlevél alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb használatával is lehetséges.
Az adatkezelés nyilvántartási számai: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.

5.6.    Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés
Az érintettek köre: a Zeneszöveg.hu Kft. nyereményjátékéra regisztrálók
Az adatkezelés célja: a Zeneszöveg.hu által szervezett nyereményjátékon történő részvétel biztosítása, a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a nyereményjátékra való jelentkezéssel létrejött szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, ország, irányítószám, város, utca/házszám, telefonszám, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: a sorsolást követő 6 év.
Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve és településének neve tekintetében.
A  kezelt  adatok  címzettjei:  a  Zeneszöveg.hu  Kft.  nyereményjáték  lebonyolításában  közreműködő partnerei, amelyek az egyes nyereményjátok szabályzatokban kerülnek megnevezésre.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, ideértve a panasztétel jogát is: ld. a 8. pontban
meghatározott általános tájékoztatást.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.


5.7.    Szolgáltatással kapcsolatos ügyfél levelezések, ajánlatkérések
Amennyiben a Zeneszöveg.hu Kft. ügyfeleinek az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, az 5.1 pontban megjelölt honlapon megadott módokon léphet kapcsolatba az adatkezelővel (pl. szamlazz.hu).

A www.zeneszoveg.hu honlapon keresztül történő ajánlatkérés során a felhasználó által megadott adatok a honlapot működtető szerveren nem kerülnek rögzítésre, azokat a rendszer e-mailben továbbítja az illetékesek felé.

A Zeneszöveg.hu Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügyintézéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törölheti.


6.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Zeneszöveg.hu Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein, fióktelepein, a 7. pont alatti adatfeldolgozóinál találhatók meg.

A Zeneszöveg.hu Kft. ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

A Zeneszöveg.hu Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
b)    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
c)    változatlansága igazolható (adatintegritás)
d)    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Zeneszöveg.hu Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Zeneszöveg.hu Kft. az adatkezelés során megőrzi:
a)    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult
b)    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
c)    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

A Zeneszöveg.hu Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


7.    AZ ZENESZÖVEG.HU KFT. ÁLTAL ADATKEZELÉSEI SORÁN IGÉNYBE VETT EGYÉB ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: KBOSS Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: Számlázási rendszer szolgáltatások

Név: Straton Hungary Kft.
Székhely: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 7. 1. em. 1.
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenység leírása: Adatfeldolgozás

8.    AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATOK
Az  érintetteket  az  egyes  egyedi  adatkezelések  kapcsán  megillető  konkrét  jogokat  és  azok gyakorlásának módját az 5. pontban ismertettük.
Az alábbiakban az érintetteket általában megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket foglaljuk össze.
Az  alábbiakban  említett  jogaikat  az  adatkezelő  2.  pontban  meghatározott  elérhetőségein gyakorolhatják.


8.1.    Hozzáférési jog

Az érintett bármikor kérhet hozzáférést a Zeneszöveg.hu Kft. által kezelt személyes adataihoz.

Ha az érintett azt kéri, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Zeneszöveg.hu Kft. köteles tájékoztatást adni.

Az érintett azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a)    az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b)    nem terjed ki az anonim adatokra; és
(c)    magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Zeneszöveg.hu Kft. a kérelmező az érintett kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az érintett további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Zeneszöveg.hu Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintett fog viselni.

8.2.    A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult a Zeneszöveg.hu Kft. által kezelt személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
(c)    magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Zeneszöveg.hu Kft. az érintett kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. A Zeneszöveg.hu Kft. az érintett személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8.3.    A törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén az érintett jogosult a Zeneszöveg.hu Kft. által kezelt személyes adatainak törlését kérni. A Zeneszöveg.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben

(a)    a Zeneszöveg.hu Kft. kezeli e személyes adatokat, és
(b)    az érintett a személyes adatai törlését kéri, és
(c)    a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Zeneszöveg.hu Kft. a személyes adatokat kezeli.

A Zeneszöveg.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

(a)    a Zeneszöveg.hu Kft. kezeli az érintett személyes adatait, és
(b)    az érintett a személyes adatai törlését kéri, és
(c)    az érintett visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(d)    nincs más jogalap az érintett adatainak további kezelésére.

A Zeneszöveg.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

(a)    az adatkezelés a Zeneszöveg.hu Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(b)    az érintett tiltakozik az ellen, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. kezeli a személyes adatait, és
(c)    az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

A Zeneszöveg.hu Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, ha

(a)    az érintett a személyes adatai törlését kéri, és    
(b)    az ilyen adatok Zeneszöveg.hu Kft. általi kezelése nem jogellenes, vagy    
(c)    a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy    
(d)    az    érintett    adatait    az    információs    társadalommal    összefüggő    szolgáltatások
vonatkozásában gyűjtik.

A Zeneszöveg.hu Kft. az érintett személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
(c)    magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Zeneszöveg.hu Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az érintett vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Zeneszöveg.hu Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha az érintett olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az érintett ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Zeneszöveg.hu Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

(a)    az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b)    a Zeneszöveg.hu Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c)    az érintett az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Zeneszöveg.hu Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, ha

(a)    az érintett tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek szükségesek a Zeneszöveg.hu Kft. jogos érdekei céljából, és
(b)    az érintett annak visszaigazolására vár, hogy az érintett személyes adatainak a Zeneszöveg.hu Kft. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az érintett tiltakozásával szemben.

A Zeneszöveg.hu Kft. az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit, kivéve amennyiben a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Zeneszöveg.hu Kft. korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor

(a)    tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b)    az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, és
(c)    kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

8.4.    Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy egy szerződés teljesítése, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által a Zeneszöveg.hu Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

Az érintett adathordozhatósághoz való joga

(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    az érintettre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és
(c)    nem terjed ki az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.

8.5.    A panasztétel és bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. jogellenes kezelte az érintett személyes adatait, a Zeneszöveg.hu Kft. azt javasolja az érintettnek, hogy a lenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon:
+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.


További jogi információk, bővebb információ és leírás a cookie/sütikről

A www.zeneszöveg.hu oldal üzemeltetője a Zeneszöveg.hu Kft. Az oldal jogi működésével kapcsolatban a Magyar Tartalomszolgáltatók Szövetsége által elkészített állásfoglalás az irányadó.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon belül megkülönbözteti a tartalomszolgáltatót és a közvetítő szolgáltatót.

A két típusú szolgáltatás közötti lényeges különbség abban áll, hogy a tartalomszolgáltató maga állít elő, tesz közzé saját tartalmat. Felelőssége kiterjed az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért. (Ektv. 7. § (1) A szolgáltató tehát maga bocsátja a rendelkezésre, teszi hozzáférhetővé a tartalmat.
A közvetítő szolgáltató az, aki a más által közzétett információ elérését biztosítja. A törvény a vonatkozó uniós irányelvnek megfelelően négy típusú közvetítő szolgáltatót különböztet meg: i) az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést-, ii) tárhelyszolgáltatást-, iii) gyorsítótárat biztosító- iv) keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatót. A közvetítő szolgáltató szolgáltatásának lényege, hogy ő maga nem avatkozik bele a tartalom előállításába, azon nem változtat, nem módosítja azt. Éppen ezért az Ektv. kimondja, hogy a közvetítő szolgáltató nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben eleget tesz a 8-11. §-okban meghatározott feltételeknek, és úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. (Ektv. 7. § (2).

A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének álláspontja szerint a www.zeneszoveg.hu honlap - mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók általában - egyszerre több típusú szolgáltatást végez (tartalomszolgáltatást, tárhelyszolgáltatást, keresőszolgáltatást).

1. A honlap azon tartalma vonatkozásában, amelynek szövegét a szolgáltató maga állítja elő, szerkeszti (hírek, információk, köszöntő rovat) tartalomszolgáltatóként teszi, ezért az itt közzétett tartalmak általa közzétettnek minősülnek. A honlapon a szolgáltató által szerkesztett és közzétett anyagokért, mint tartalomszolgáltató teljes felelősséggel tartozik, ily módon felel az általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve kárért.

2. A www.zeneszoveg.hu honlapnak az alaptevékenységeként meghatározott, magyar illetve külföldi nyelvű szövegeket, képeket tartalmazó adatbázisában elérhető tartalmak vonatkozásában közvetítőszolgáltatónak minősül, hiszen ebben az esetben a felhasználók által rendelkezésre bocsátott, a honlap üzemeltetője által csak tárolt tartalmakról beszélhetünk, ezért ebben az esetben közvetítő szolgáltatónak minősül. A közvetítő szolgáltatói minőségén belül tárhelyszolgáltatónak. Mint ilyen nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben eleget tesz az Ektv. 10. §-ban meghatározott felelősségkorlátozó többletkövetelményeknek, és úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Az Ektv. 10. § szerint a tárhelyszolgáltató akkor nem felel az igénybe vevő által biztosított információ tartalmával okozott kárért, ha
a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.

Szerzői jogi jogsértés esetén pedig akkor nem felel, ha eleget tesz az Ektv. 13. §-ában meghatározott értesítési eltávolítási eljárásnak.

3. A www.zeneszoveg.hu emellett a közvetítő szolgáltatáson belül keresőszolgáltatást is végez az általa tárolt tartalmak (zeneszövegek), illetve az általa szerkesztett tartalmak vonatkozásában. A zeneszoveg.hu tehát keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatóként is működik, amely a zeneszoveg.hu honlapon belül az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosítja. Felelősség tekintetében a 2. pontban megfogalmazott elvek az irányadók.

A Zeneszöveg.hu Kft. mint a zeneszöveg.hu fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatokat. Néhány szolgáltatásunk igénybevételének feltétele azonban a regisztráció kitöltése. A regisztráció során tudomásunkra hozott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat a 2001. évi CVIII törvényben (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) foglaltak alapján használjuk fel. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.
A Zeneszöveg.hu Kft. "Felhasználói adatok nyilvántartása" elnevezésű adatkezelése Adatvédelmi Biztos által nyilvántartott azonosítói: NAIH-58618/2012.; NAIH-58619/2012. NAIH-58620/2012. NAIH-58621/2012.  

Az oldal szakmai partnere és támogatója a Magyar Zeneműkiadók Szövetsége. Az oldal működésével kapcsolatos problémák, kérdések, észrevételek esetén kérjük keressen bennünket a fenti elérhetőségeken.

 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról /kivonat/

A szerzői jogi védelem tárgya


1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n) a jelmez- és díszletterv,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás,
p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.

(3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.
(4) Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések.
(5)
(6) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek.
(7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben. E rendelkezés nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti jellegű mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet.
(8) Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a rádió- és a televízió-szervezetek, a filmelőállítók, valamint az adatbázis-előállítók teljesítményei az e törvényben meghatározott védelemben részesülnek.


A törvény hatálya

2. § Olyan műre, amely először külföldön került nyilvánosságra, az e törvényben meghatározott védelem csak akkor terjed ki, ha a szerző magyar állampolgár, vagy ha a szerzőt nemzetközi egyezmény, illetőleg viszonosság alapján a védelem megilleti.
3. § Azokban a kérdésekben, amelyeket ez a törvény nem szabályoz, a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.


A szerzői jog

4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).
(2) Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van.

Közös művek

5. § (1) Több szerző közös művére, ha annak részei nem használhatók fel önállóan, a szerzői jog együttesen és - kétség esetén - egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat; a szerzői jog megsértése ellen azonban bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet.

(2) Ha a közös mű részei önállóan is felhasználhatók (összekapcsolt művek), a saját rész tekintetében a szerzői jogok önállóan gyakorolhatók. Az összekapcsolt művekből álló, együtt alkotott közös mű valamely részének más művel való összekapcsolásához az eredeti közös mű valamennyi szerzőjének hozzájárulása szükséges.

6. § (1) Az együttesen létrehozott műre (pl. nemzeti szabványra) a szerzők jogutódjaként azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illeti meg a szerzői jog, amelynek kezdeményezésére és irányításával a művet létrehozták, és amely azt a saját nevében nyilvánosságra hozta.

(2) Együttesen létrehozottnak minősül a mű, ha a megalkotásában együttműködő szerzők hozzájárulásai olyan módon egyesülnek a létrejövő egységes műben, hogy nem lehetséges az egyes szerzők jogait külön-külön meghatározni.

Gyűjteményes mű

7. § (1) Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjtemény, ha tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű (gyűjteményes mű). A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben.
(2) A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és szomszédos jogi teljesítmények jogosultjainak önálló jogait.
(3) A gyűjteményes mű szerzői jogi védelme nem terjed ki a gyűjteményes mű tartalmi elemeire.


Név nélkül vagy felvett néven nyilvánosságra hozott mű

8. § Ha a művet név nélkül vagy felvett néven hozták nyilvánosságra, a szerzői jogokat a szerző fellépéséig az gyakorolja, aki a művet először hozta nyilvánosságra.

A szerzői jogok keletkezése, a szerzői jogok a vagyoni forgalomban

9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.
(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.
(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.
(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.
(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek.
(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.

Cookie adatvédelem és opt-out lehetőség itt:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices


Mik azok a cookie-k?
A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, Internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények vagy a releváns reklámok. Ugyanakkor bizonyos anonim statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak az Zeneszöveg.hu Kft.-nek a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Milyen cookie-kat használunk a Zeneszöveg.hu és a Zenekupon.hu oldalon?
A Zeneszöveg.hu Kft. a hozzá tartozó minden domainen kétféle sütit használ: időszakosat valamint állandót. Előbbiek olyan ideiglenes fájlok, melyek a bejelentkezett időszak végéig vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig (vagy manuális törlésükig) vannak jelen a felhasználó eszközén.
Mire használják a cookie-kat a weboldalalak?
Egy látogatás során a weboldal a következő célból helyezhet el cookie-kat a felhasználó internetezésre használt eszközén:
– Weboldal teljesítménymérés
– Böngészés-elemzés
– Geotargeting
– Feliratkozási szokások mérése
– Megfelelő termékek ajánlása
– Releváns reklámszolgáltatások megjelenítése

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?
A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

A cookie-k törlése
A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

Miért fontosak a cookie-k az interneten?
A cookie-k az internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány példa a sütik használatára (melyekhez nem szükséges egy felhasználó azonosítása egy felhasználói felület segítségével):
• A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
• A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
• Jelszavak megjegyzése.
• Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
• Reklámok gyakoriságának korlátozása: pl. egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
• A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
• Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. Egy weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a felhasználó honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). A weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a felhasználók számára minél jobbá tegyék az oldalt.

Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők
A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveg típusú formátumot használnak, nem kódrészletekből állnak, így nem futtathatók automatikusan. Következésképp, nem másolhatók és nem feleltethetők meg más hálózatokban az újrafuttatáshoz. Mivel ezeket a funkciókat nem képesek ellátni, így nem tekinthetőek programoknak (így vírusoknak sem).
A sütik azonban használhatók negatív célokra is. Mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így egy adott weboldalon akár spyware-ként is használhatók. Ennek megfelelően számos antivírus program a cookie-kat folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem, stb.) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett cookie-k szintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

A cookie-khoz kapcsolódó egyéb biztonsági vonatkozások
Mivel a személyazonosság védelme fokozottan fontos és minden internetes felhasználó alanyi joga, ezért tudni kell, hogy a sütik használata során milyen aggályok merülhetnek fel. Mivel a cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hekker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők. Amennyiben a böngészés kódolatlan internet-elérési hálózaton keresztül történik (pl. megfelelő titkosítással nem rendelkező WiFi hálózat), úgy a támadás valószínűsége jelentősen megnő.
Lényeges, hogy figyelmesen megválasszuk a legmegfelelőbb személyes adatvédelmi módszert.

Tanácsok a cookie-kon alapuló biztonságos és felelősségteljes navigáláshoz
Mivel a legnagyobb és leglátogatottabb weboldalak használnak sütiket, így ezek jelenléte/használata szinte kikerülhetetlen. A cookie-k teljes letiltása esetén a felhasználó nem tud használni számos népszerű oldalt, mint például a Youtube, a Gmail, a Yahoo és számos egyéb oldal. Az alábbi néhány tanács segítséget nyújt a cookie-k engedélyezése mellett is biztonságos és gondtalan böngészéshez:

    Szabja személyre a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan úgy, hogy azok használata az Ön számára még kényelmes Internetezést biztosítva is biztonságos legyen.
    Ha számítógépét csak Ön használja, úgy hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok eltárolására vonatkozóan.
    Amennyiben számítógépét megosztja másokkal, akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden használatot követően törölni (létezik automatizált megoldás, amely a program bezárásakor automatikusan elvégzi a törlést). Ezáltal lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a számítógépen.
    Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programok adatbázisát. Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó (adott beállítás mellett akár automatikusan blokkolhatják azok betöltését). Ennek a szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó nem, vagy csak szánt szándékkal, juthat el olyan oldalra, ahol potenciális veszélynek (kibertámadásnak) van kitéve. Éppen ezért fontos, hogy böngészője és antivírus programja is mindig az elérhető legfrissebb verziójú legyen.
    A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne.
    Mivel szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi weboldal használ cookie-kat, így használatuk szinte elkerülhetetlen. Amennyiben ismeri a sütik alapvető működési mechanizmusát, úgy el tudja végezni azokat a beállításokat, amelyek mellett kényelmesen, ugyanakkor biztonságosan tud böngészni az Interneten.
    A cookie-k tiltását vagy visszautasítását csak bizonyos – nehezen hozzáférhető és használható – weboldalak alkalmazzák. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a sütik tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap/lát online reklámokat az egyes weboldalakon.
    A széles körben használt böngészőprogramokban elérhető olyan beállítás, amely lehetővé teszi adott cookie permanenst elutasítását. Ezen kívül akár az is beállítható, hogy csak adott weboldaltól fogadjon el a számítógép sütiket. A sütik letiltása nyomán akár az is megtörténhet, hogy nem hagyhat kommentet egy adott weboldalon.

Manapság már minden széles körben használt böngésző lehetőséget kínál a sütikezelés személyre szabására. Ezek a beállítások a böngészőben rendszerint az „Opciók” vagy „Beállítások” menün belül találhatók.
© 2024 - Zeneszöveg.hu Kft. - Minden jog fenntartva.
Kedves Látogatónk!

A Zeneszöveg.hu oldal teljes értékű használatához minimum Internet Explorer 8 vagy Google Chrome v8.0, illetve Mozilla Firefox 4.0 böngésző ajánlott. Az alábbi linkeken elérhetők a legfrissebb változatok.

Amennyiben korlátozott lehetőségekkel folytatni kívánod a böngészést oldalainkon, kattints a TOVÁBB gombra.

Tovább