Kapcsolat, elérhetőség


Zeneszöveg.hu Kft.

Székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 47/b 
Adószám: 22777306-2-13
Képviselő: Csipai Roland  
e-mail: zeneszoveg@zeneszoveg.hu
Telefon: +36204792949
Cégjegyzékszám: 13-09-211337

Ha bármilyen kérdésed, ötleted, javaslatod, véleményed van, írd meg nekünk!

  Zeneszöveg.hu logo csomag 


A Zeneszöveg.hu Kft. 2020. december 14-i nappal Független Jogkezelőként regisztrálásra került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.
Kapcsolódó anyagok, felosztási szabályzat, stb.
 

A törvényi szabályozásoknak megfelelően az alábbiakban honlapunkon közöljük a Kjkt. 54. § (1) bekezdés a)-c), e), f), h) és j) pontjai szerinti dokumentumokat, azok tartalmát.

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: SZMSZ) TÁRGYKÖRE
I. A jelen SZMSZ rendelkezik a) a Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Zeneszöveg.hu Kft.) adatairól b) a Zeneszöveg.hu Kft. tevékenységéről c) szervezeti felépítéséről d) a Zeneszöveg.hu Kft. munkaszervezetéről.
II. A ZENESZÖVEG.HU KFT. ADATAI
II. 1. A társaság cégnevei A társaság cégneve:
Zeneszöveg.hu Információszolgáltató és Kiadó Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Zeneszöveg.hu Kft.
II.2. A társaság székhelye, levelezési címe
A társaság székhelye: 2049 Diósd, Homokos utca 47. II.3.
A társaság cégjegyzékszáma, adószáma
Cégjegyzékszáma: 13-09-211337
Adószáma: 22777306-2-13
EU Adószáma: HU22777306
II.4. A társaság ügyvezetője és alapítója
A társaság alapítója: Csipai Roland Zoltán
A társaság ügyvezetője: Csipai Roland Zoltán
III. A ZENESZÖVEG.HU KFT. TEVÉKENYSÉGEI
III. 1. A Zeneszöveg.hu Kft. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 18§, 19§, 21§, 23§ és 25§ összhangban zeneszövegek digitális és grafikai felhasználásának engedélyezésére vonatkozó jogkezelést végez, melynek keretében szerzők jogait képviseli.
III. 2. A Zeneszöveg.hu Kft. azon zeneszövegírók műveinek felhasználására ad engedélyt, amelyek engedélyezési jogot biztosítottak a Zeneszöveg.hu Kft. számára; területi hatály nélkül.
III. 3. A Zeneszöveg.hu Kft. által nyújtott engedélyek típusai, formái:
a) Digital API Bundle Felhasználási Engedély Átalány engedély, a Zeneszöveg.hu Kft. számára engedélyezési jogot biztosító valamennyi jogtulajdonos műveinek korlátlan felhasználására
b) Digital API Single Felhasználási Engedély Egyedi engedély a Zeneszöveg.hu Kft. számára engedélyezési jogot biztosító valamennyi jogtulajdonos műveinek felhasználására, a Zeneszöveg.hu által biztosított és karbantartott API szolgáltatáson keresztül.
c) Digital Promotion Felhasználási Engedély Egy adott mű meghatározott időben és helyen történő felhasználása.
III. 4. Bármely jogtulajdonos kizárólagos felhasználási jogot biztosíthat a Zeneszöveg.hu Kft. számára a III. 3. pontban meghatározott felhasználási engedélyekre vonatkozóan. A jogtulajdonos a Zeneszöveg.hu Kft.-vel kötött megállapodásban rendezi a Zeneszöveg.hu Kft. számára nyújtott engedélyezési jogosultság tartalmát, hasonlóan a Zeneszöveg.hu Kft. által fenntartott https://fontosaszöveg.hu oldalon meghatározottakhoz.
III. 5. A Zeneszöveg.hu a III.3. pontban meghatározott engedélyek fejében jogdíjat szed be, melyet a felhasználó típusa és befogadóképessége alapján határoz meg. Az aktuális jogdíjakat az Zeneszöveg.hu díjszabása határozza meg.
III. 6. A Zeneszöveg.hu Kft. a beszedett engedélyezési díjakat felosztja az érintett jogosultaknak a Felosztási Szabályzatában foglaltak szerint.
IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
IV.1. A legfőbb szerv A Zeneszöveg.hu Kft. egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az ügyvezető, mint egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz és hoz döntést.
IV.2. Felügyelőbizottság A társaságban felügyelőbizottság nem működik.
V. AZ ZENESZÖVEG.HU MUNKASZERVEZETE
V.1. Az ügyvezető
V.1.1. Az ügyvezető a társaság vezető tisztségviselője, törvényes képviselője, melynek megfelelően önálló aláírási, valamint önálló képviseleti és cégjegyzési jogkörrel rendelkezik.
V.1.2. A társaságot az ügyvezető írásban, cégjegyzés útján képviseli.
V.1.3. Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el.
V.1.4. Az ügyvezető feladatai a) Az ügyvezető közreműködik a felhasználási engedélyek kiadásában (a továbbiakban: értékesítés) b) Az ügyvezető felelős a társaság napi tevékenységeinek ellátásáért, amely magába foglalja minden szokásos üzleti és szervezeti feladat ellátását c) Megszervezi a társaság kampányait, valamint részt vesz a megvalósításban d) A napi értékesítési feladatokon túl az ügyvezetőnek magas szintű szakmai tárgyalásokat kell folytatnia társaságokkal, szakmai szövetségekkel és állami szervekkel. Ezen felül a tevékenység fontos részét képezi a magyar szerzőkkel, alkotókkal, jogtulajdonosokkal történő kapcsolat kialakítása, jogaiknak kezelése e) Az ügyvezető legjobb tudásának megfelelően kell közvetítenie a társaság célkitűzéseit és a jogtulajdonosok érdekeit f) Az ügyvezető a feladatok elvégzése érdekében alvállalkozókat, megbízásokat és külső tanácsadókat is alkalmazhat, korlátozások nélkül, a társaság céljainak elérése érdekében.  
V.1.9. Az ügyvezető megbízatása megszűnik: a) lemondással b) az ügyvezető halálával c) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
V.2. Az ügyfélkapcsolati osztály
V.2.1. Az ügyfélkapcsolati osztály munkavállalói feletti munkáltatói jogokat (megbízás esetén a feladatok kijelölését) az ügyvezető gyakorolja.
V.2.2. Az ügyfélkapcsolati osztály feladatai: a) ügyfelek, jogtulajdonosok tájékoztatása b) ügyfelekkel, jogtulajdonosokkal történő kapcsolattartás c) szerződések előkészítése és kezelése d) panaszkezelés
V.3. Adminisztrációs osztály
V.3.1. Az ügyfélkapcsolati osztály munkavállalói feletti munkáltatói jogokat (megbízás esetén a feladatok kijelölését) az ügyvezető gyakorolja.
V.3.2. Az adminisztrációs osztály feladatai: a) a külső, vagy közvetlen (jogtulajdonostól érkező) anyagok feldolgozása b) jogtulajdonok (dalszövegek, kapcsolódó adatok, stb.) kezelése, felvitele, rögzítése c) jogtulajdonok meta-adataihoz kapcsolódó változások rögzítése, javítása

A ZENESZÖVEG.HU KFT., mint FÜGGETLEN JOGKEZELŐ FELOSZTÁSI SZABÁLYZATA
A Zeneszöveg.hu Kft. mint Független Jogkezelő (a továbbiakban: Független Jogkezelő) olyan kötelezettektől szed jogdíjat, akikre vonatkoztatható a jogtulajdonosok Zeneszöveg.hu Kft-vel kötött megállapodása, és olyan jogosultaknak fizeti ki a jogdíjat, akik vele szerződést kötöttek a műveik jogkezelésére.
1. A Független Jogkezelő jogkezeléssel elért, kezelési költséggel csökkentett bevételét, ezen szabályzat szerint kell felosztani és kifizetni.
2. A befolyt jogdíjakból kezelési költség kerül levonásra, amely a Független Jogkezelés fenntartását, működtetését szolgálja. E kezelési költség nem lehet több, mint a befolyt jogdíjak 10%-a. A költségek levonása utáni összeg képezi a jogdíjak felosztási alapját.
3. A felosztás olyan adatok alapján történik, amelyek a Független Jogkezelőnél megjelenik, a kötelezettek által szolgáltatott adatok alapján. Ezen adatok az egyes szolgáltatási helyek felhasználási adatai alapján jönnek létre, amelyek részletesen tartalmazzák a megjelenített, felhasználásra került jogtulajdonok (jellemzően dalszövegek és kapcsolódó meta-adatok) adatait. A jogdíjakat ezen adatok alapján, a művek felhasználási arányában, és a felhasználóktól származó befizetések arányában kell felosztani.
4. Amennyiben a kötelezettek részéről adatszolgáltatás nem történik, úgy a jogdíjak az adott felhasználó felé a Felhasználási Engedély alapján kerül meghatározásra, és a Zeneszöveg.hu adatbázisában található jogtulajdonok arányában kerül felosztásra.
5. Jogdíjigény csak olyan felhasználás után támasztható, amelyre a jogdíjat a felhasználó befizette.
6. Tekintettel arra, hogy a grafikai, digitális megjelenés jól elkülöníthető felhasználási forma, így az adott mű felhasználása után befolyt jogdíj a jelen szabályzat rendelkezései szerint a szövegíró, illetve a szerződött jogtulajdonos(ok) felé történik és az azonos szerzői minőségben alkotó (például több zeneszerző vagy több szövegíró) szerzőtársak között egyenlő arányban kell felosztani, hacsak a felek egymás közt ettől a mű első bejelentésekor nem térnek el.
7. A jogdíjakat naptári évenként, legkésőbb a tárgyévet követő 30. napig kell felosztani, annak mértékéről és összegéről a jogtulajdonost tájékoztatni. A jogdíjra jogosult személy a jogdíj összegéről számlát bocsát ki, a Független Jogkezelő a benyújtott jogdíjszámlát a kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül egyenlíti ki.
8. Jogdíjat csak akkor lehet belföldi vagy külföldi jogosult részére számfejteni, illetve kifizetni, ha annak összege belföldi jogosult esetében az 5.000 Ft-ot, külföldi jogosult vagy jogvédő társaság esetében az 50.000,- Ft-ot meghaladja. A jelen pontban meghatározott összeghatár alatti jogdíjakat mindaddig gyűjteni kell a jogosultak számláján, amíg el nem érik a számlázást lehetővé tevő összeget.
9. A Független Jogkezelő árva művek jogkezelését nem végzi.
Budapest, 2021. augusztus 20.
© 2022 - Zeneszöveg.hu Kft. - Minden jog fenntartva.
Kedves Látogatónk!

A Zeneszöveg.hu oldal teljes értékű használatához minimum Internet Explorer 8 vagy Google Chrome v8.0, illetve Mozilla Firefox 4.0 böngésző ajánlott. Az alábbi linkeken elérhetők a legfrissebb változatok.

Amennyiben korlátozott lehetőségekkel folytatni kívánod a böngészést oldalainkon, kattints a TOVÁBB gombra.

Tovább